Grensland

Grensland

Dynamisch gebied waar altijd wat gebeurt

Groningen is een grensland. En waar grenzen zijn, is vaak gedonder. Grenzen worden gevormd door landschappelijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een  rivier. Maar even vaak zijn ze het resultaat van een zwaar bevochten strijd. Vandaar dat ze soms ook zo grillig lopen.
Hoe dan ook, grenzen zijn vaak het gevolg ván conflicten en geven vaak aanleiding tót conflicten. Bovendien hebben ze de neiging in de loop van de tijd nogal ‘ns te verschuiven. Kortom, een grensgebied is een dynamisch gebied. Er gebeurt altijd wat.

Oorlogen
Op ons grondgebied is het een paar keer flink raak geweest. In 1568 vond de Slag bij Heiligerlee plaats. Die strijd kun je je vast nog wel herinneren uit de geschiedenisboekjes. Daarbij boekten de Oranjes de eerste overwinning op de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog. Daarna, in 1672, rommelde het weer. Vrij letterlijk zelfs. Toen kwam de bisschop van Münster, beter bekend als Bommen Berend, onze kant op. Die opmars hebben we gestopt, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Nou ja, die bijnaam zegt al genoeg.

En dan hebben we de Tweede Wereldoorlog. De allerlaatste gevechten in Nederland vonden plaats in het Noordoosten van Groningen.

Dit zijn nog maar een paar conflicten. De Fransen, onder leiding van een vriend van Napoleon, hebben hier bijvoorbeeld ook flink huisgehouden. Hoe dan ook, van veel van die gebeurtenissen zijn nog overal de sporen te vinden. Bourtange als puntgave vestingstad. De kogelgaten in het Groningse stadhuis, ze zitten er alsof ze er gisteren ingeschoten zijn. En de bunkercomplexen van de Atlantikwall bij Nansum en de Punt van Reide.

Ach ja, grenzen, het zijn ook redelijk betrekkelijke lijnen. We hadden het er eerder over; nu liggen we op de rand van Nederland, vroeger waren we meer gericht op het oosten. Je hebt bij ons het Reiderland: dat gaat aan de andere kant van de grens, in Duitsland, geruisloos over in Rheiderland. Wist je trouwens dat de Universiteit van Groningen gesticht is om ook predikanten uit Noord-Duitsland op te leiden? We bedoelen maar.