Pioniersgeest

Levend erfgoed

Groningen is een provincie met veel 'levend erfgoed'. Dat zijn onder meer tradities bij feestdagen, oude kinderspelen en rituelen bij begraven, maar ook lokale recepten en liedjes en muziek die worden overgedragen van generatie op generatie. Streektaal is een sterk op de voorgrond tredende vorm van immaterieel erfgoed. Samen met Het Huis van de Groninger Cultuur besteden we aandacht aan levend erfgoed.

Levend erfgoed

Koken in de jaren zestig van de twintigste eeuw. - Foto: Fotobedrijf Piet Boonstra, www.beeldbankgroningen.nl (2248-72731)

De viering van het Groningens Ontzet is één van de vele Groningse tradities en gebruiken. Dit jaar lanceren het Huis van de Groninger Cultuur en De Verhalen van Groningen op 28 augustus tijdens de viering van Groningens Ontzet, de website www.levenderfgoedgroningen.nl. Een website waarop we verzamelen wat Gronings is, bijvoorbeeld eten, drinken, feesten, (bij)geloof, taal en liedjes. Niet alleen de viering van Groningens Ontzet is typisch voor onze streek. Denk bijvoorbeeld ook aan klederdracht, neuten schaiten, paasvuren, de Groningse taal, maar ook de bierdouche van Noorderslag. Bezoek vanaf 28 augustus de website en ontdek welke tradities en gebruiken typisch Gronings zijn en waar ze vandaan komen.

Unesco

Als een van de weinige provincies in Nederland was er in Groningen nog geen overzicht van immaterieel efgoed. De stichting Huis van de Groninger Cultuur en De Verhalen van Groningen willen hierin verandering brengen en ervoor te zorgen dat ook de provincie Groningen haar bijdrage levert aan de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). VIE draagt tradities voor voor de UNESCO wereldlijst van immaterieel erfgoed. 

We willen met dit project meer aandacht genereren in Groningen voor typisch Groningse tradities, ook om de kennis hierover (in de historische context geplaatst) goed onder de aandacht te brengen van de Groningers zelf en om verhalen op te halen hierover. ‘Levend erfgoed’ is immaterieel erfgoed. Het omvat onder meer sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en dat het belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Hebt u een verhaal dat binnen dit thema past? Wilt u ook een rol spelen in dit project? Neem dan contact met ons op, zodat we kunnen bekijken op welke manier we iets voor elkaar kunnen betekenen.