Pioniersgeest

1912 tot 1948

Tramwerkplaats Winschoten

Tramwerkplaats Winschoten

Het OG-emplacement in Winschoten, met rechts de werkplaatsen en in het midden de locomotiefloodsen. - Foto: J. Voerma, CHC Oldambt

Op 12 juni 1912 werd de Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen (OG) opgericht. Tot aan 1948 zou zij mensen en goederen tussen Ter Apel en Delfzijl vervoeren. Vanwege haar (lage) snelheid werd de tram ook wel Ol Graitje Het tijdperk van de OG spreekt echter nog steeds tot de verbeelding. Veel (oud) inwoners kennen op dit moment nog verhalen over OG en spreken veelal positief over de oude stoomtram. Daarnaast zijn er in het landschap nog veel sporen van OG te ontdekken.

De Tramwerkplaats, tegenwoordig in gebruik als theater en balletschool, was de hoofdwerkplaats van OG. Dit gebouw maakte deel uit van een groot emplacement dat het gehele gebied tussen de Wilhelminasingel en de Tramweghaven besloeg. Het emplacement bestond destijds uit een complex van sporen, werkplaatsen, loodsen voor locomotieven en later bussen, kolenvoorraden en los- en overlaadperrons. Hier werd grootschalig onderhoud aan de trams, de stoomlocomotieven en de rijtuigen gepleegd.