Verhalen uit de regio - oktober 2018

In oktober gaan De Verhalen van Groningen over een 'wonderdokter', het einde van het strokartontijdperk, over vrouwenkiesrecht en over de eerste meisjes op de hbs in Warffum...

Verhalen uit de regio - oktober 2018

Een zieke vrouw wordt in bed geholpen, door een oplichter? – Prent: Noach van der Meer, ca 1777, collectie Rijksmuseum

Maandelijks verschijnen er in een groot aantal Groninger huis-aan-huisbladen artikelen van onze correspondenten. Zij gaan op zoek naar grote en kleine verhalen uit de regio. Verhalen over lokale bekendheden, vergeten pareltjes, kenmerkende geschiedenissen of internationale ontwikkelingen en hun weerslag op de streek. Zo ontstaat een gevarieerd beeld van de gehele provincie. Want: De Verhalen van Groningen gaan van Lauwerszee tot Dollard en van Drenthe tot aan het Wad.

Stad en Haren

Aletta Jacobs’ strijd voor het Vrouwenkiesrecht
Iedere volwassen Nederlander mag naar de stembus bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de Gemeenteraad en het Europees Parlement. In 2019 is dit alweer honderd jaar een vanzelfsprekendheid. Vóór 1919 was het voor vrouwen niet toegestaan te stemmen. Jarenlang streden vrouwen van verschillende politieke stromingen voor het vrouwenkiesrecht. Onder andere Aletta Jacobs leverde haar aandeel in deze ware strijd.
Lees verder>

Hoogeland

De meisjes van de Warffumer Rijks-hbs
Op 6 oktober 2018 vierde Het Hogeland College te Warffum zijn 150-jarig bestaan. Een grote scholengemeenschap met ongeveer evenveel meisjes als jongens. Voor meisjes was meer onderwijs dan lagere school niet altijd weggelegd.
Lees verder>

Westerkwartier

Een ‘wonderdokter’ in Aduard
Oplichters zijn van alle tijden. Tegenwoordig wordt er nu en dan gewaarschuwd voor mensen die met babbeltrucs geld lospraten, maar vroeger waren die er ook. Dat blijkt onder meer uit de archieven van ‘Gerechten van het Westerkwartier’, zoals dat van Aduard. Daar werd in 1716 een rijke boerin bedrogen door een dakloze vrouw.
Lees verder>

Westerwolde

Wilzing-stee afgebroken maar niet uitgewist
Aan de Sluisweg 21 in Smeerling, Onstwedde, staat het ouderlijk huis van Hanne Wilzing, althans, een gedeelte daarvan…
Lees verder>

<p>Vrouwen mochten in 1908 nog niet stemmen, maar wel oproepen tot stemmen, getuige deze bijzondere &#39;verkiezingsjurk&#39;. &ndash; Foto: Collectie Groninger Archieven</p>

Vrouwen mochten in 1908 nog niet stemmen, maar wel oproepen tot stemmen, getuige deze bijzondere 'verkiezingsjurk'. – Foto: Collectie Groninger Archieven

Veenkoloniƫn

'Contrarevolutie' bracht rust na stakingen in Veenkoloniën
De tweede helft van de 19e eeuw kenmerkte zich in Oost-Groningen door arbeidsonrust die meerdere keren leidde tot opstanden. Slechte leef- en werkomstandigheden voor de werkende klasse alsook lage lonen vormden de oorzaak. De overheid zette een soort 'contrarevolutie' op die de rust terugbracht.
Lees verder >

Oldambt

'Stroburchten' Oldambt vallen om
Een bewogen jaar, 1968. Het gist in Europa en elders. Studentenoproer in Parijs. Politieke moorden: eerst Maarten Luther King, later Robert Kennedy. De Sovjet-Unie valt Tsjecho-Slowakije binnen. De wereld staat op z’n kop. Maar ook dichtbij huis is het hommeles. Ontslag na ontslag. De ene na de andere fabriek sluit. Vooral in de strokarton vallen rake klappen. Een terugblik.
Lees verder>

Eemsdelta

Symbool van Ierland op een Groningse wierde
Bovenop de wierde van Godlinze staat de Pancratiuskerk Bij een restauratie in 1922 werden de pleisterlagen van binnen- en buitenmuren deels verwijderd. Toen kwamen in het koor 13e- en 16e-eeuwse schilderingen tevoorschijn. Door tijd– en geldgebrek is men met het restaureren daarvan gestopt. De overige schilderingen kwamen pas aan het licht tijdens de grootscheepse restauratie in 1985. De restaurateurs vielen bij het verwijderen van de witsellagen ’van de ene verbazing in de andere’, zo kleurrijk en vol waren de gewelven beschilderd!
Lees verder>