Verhalen uit de regio - november 2018

In november vertellen we verhalen over socialisten, anarchisten en communisten. Over prinsgezinden en patriotten, over metselaars en baksteenmakers. Over heerlijke rechten, dure plichten en nog veel meer: allemaal verhalen van Groningen.

Verhalen uit de regio - november 2018

Het Boelo Tijdenskanaal bij de Wymeersterbrug in Bellingwolde. – Foto: Gwendolen Tee

Maandelijks verschijnen er in een groot aantal Groninger huis-aan-huisbladen artikelen van onze correspondenten. Zij gaan op zoek naar grote en kleine verhalen uit de regio. Verhalen over lokale bekendheden, vergeten pareltjes, kenmerkende geschiedenissen of internationale ontwikkelingen en hun weerslag op de streek. Zo ontstaat een gevarieerd beeld van de gehele provincie. Want: De Verhalen van Groningen gaan van Lauwerszee tot Dollard en van Drenthe tot aan het Wad.

Westerwolde

Boelo Luitjen Tijdens, redder in de nood
De ontginning van het Bourtanger Moeras, eind 18e eeuw, zorgt voor welvaart langs het Stadskanaal, maar voor armoede aan de oostgrens.
Lees meer...

Veenkoloniën

Socialisten, communisten en anarchisten
Na de verhalen over de ontwikkeling van de industrie, de landbouw en het transport in de Veenkoloniën en de onrust tussen werkgevers en werknemers eind 19e eeuw, deze keer een blik op de politieke stromingen die zich daarna aandienden.
Lees meer...

Hoogeland

Middag-Humsterland verbeeld in brons
Op het plein voor Museum Wierdenland staat een groot bronzen beeld dat daar tot voor kort wat verloren stond. Eromheen stond een heggetje dat de naam van het beeld verborg: Middag-Humsterland. Het beeld, van de hand van Jon Gardella, vertelt het verhaal van Middag-Humsterland.
Lees meer...

<p>De schoorsteen van steenfabriek Strating in Winschoten werd op 7 september 1968 opgeblazen. &ndash; Foto: Collectie Cultuurhistorisch Centrum Oldambt</p>

De schoorsteen van steenfabriek Strating in Winschoten werd op 7 september 1968 opgeblazen. – Foto: Collectie Cultuurhistorisch Centrum Oldambt

Oldambt

Steenfabrieken en 'Lipskers' in het Oldambt
In het roerige jaar 1968 krijgt de werkgelegenheid in het Oldambt klap na klap. Steenfabriek De Concurrent in Heiligerlee legt in april het loodje en vier maanden later gaat de steenfabriek van Strating in Winschoten tegen de vlakte. Twee beeldbepalende fabrieken blazen hun schoorsteen op. Aan een ooit florerende bedrijfstak komt een einde.
Lees meer...

Stad en Haren

'Steen'rijke middeleeuwers
Ruim zevenhonderd jaar geleden werd de spade in de grond gestoken in de Oude Kijk in ’t Jatstraat, toen nog Rechte Jat geheten. Tussen de gebouwen van hout, leem, stro en riet verrees een smal hoog stenen gebouw. Zeven eeuwen weerstond het Hinckaertshuis de tand des tijds en vertelt het verhaal van de middeleeuwse bouwhausse. Steenrijke middeleeuwers legden de basis voor de Stad zoals we die nu nog kennen.
Lees meer...

Westerkwartier

Angst voor een prinsgezind oproer
In 1795 trokken de Fransen de Republiek der Verenigde Nederlanden binnen en kwam er een einde aan het bewind van stadhouder Willem V. De Bataafs-Franse tijd brak aan, met een Franse bezetting. De patriotten kregen het voor het zeggen. Er waren echter nog vele aanhangers van Willem V, de ‘prinsgezinden’, die ontevreden waren met deze gang van zaken: het broeide en er was een sfeer van opstandigheid.|
Lees meer...

Eemsdelta

Heerlijkheid Harssens en haar 'koloniën'
Op 6 oktober 2018 bracht een gezelschap van de Heerlijkheid Harssens tijdens een zogenaamde landdag een bezoek aan de ‘buitenbezittingen’ Biessum, Solwerd en Uitwierde en maakte tevens een uitstapje naar Reide. Voor de lezers zullen de laatstgenoemde plaatsnamen wel bekend zijn, maar Harssens waarschijnlijk niet of veel minder.
Lees meer...