Verhalen uit de regio - december 2018

In december gaan de Verhalen van Groningen nog één keer over De Ploeg (Ploegjaar 2018 is bijna voorbij...), over het Veenkoloniaal Symfonieorkest,  over de Spaanse griep en over snikken en vloedlatjes in de Stad.

Verhalen uit de regio - december 2018

Ubbo Emmiussingel, Groningen, door Johan Dijkstra, z.j.. Op deze plek verscheen tussen 1990 en 1994 het Groninger Museum. – Schilderij: Jan Menze van Diepencollectie

Stad en Haren

Water in Stad: snikken en vloedlatjes
Groningen kende eind negentiende eeuw geen parkeergarages, fietsflats, asfalt of andere moderniteiten. Geen van deze voorzieningen was van belang voor de havenstad, waar verkeer over de weg een bescheiden rol speelde. Groningen fungeerde als spin in een web van waterwegen naar alle uithoeken van de provincie en de wateren van Friesland en Drenthe. De diepen en kanalen waren werkgebied voor talloze schippersfamilies.
Lees meer...

Maandelijks verschijnen er in een groot aantal Groninger huis-aan-huisbladen artikelen van onze correspondenten. Zij gaan op zoek naar grote en kleine verhalen uit de regio. Verhalen over lokale bekendheden, vergeten pareltjes, kenmerkende geschiedenissen of internationale ontwikkelingen en hun weerslag op de streek. Zo ontstaat een gevarieerd beeld van de gehele provincie. Want: De Verhalen van Groningen gaan van Lauwerszee tot Dollard en van Drenthe tot aan het Wad.

Oldambt

De Spaanse griep en een onbekende Serviër
Honderd jaar geleden woedt de Spaanse griep in volle omgang. Wereldwijd eist de ’windvlaag des doods’ zijn tol: 50 miljoen doden. In datzelfde jaar, 1918, eindigt op 11 november eindelijk de Eerste Wereldoorlog: acht miljoen doden. Een van die doden is een naamloze Serviër, begraven op het kerkhof van Nieuw Beerta. Een vergeten verhaal.
Lees meer...

Eemsdelta

Ploegwerk in de Fraeylemaborg
In de laatste maanden van het jaar waarin het honderdjarig bestaan van Kunstenaarscollectief De Ploeg wordt gevierd, heeft de Fraeylemaborg nog een bijzondere expositie van nieuw en oud ‘Ploegwerk’.
Lees meer...

Hoogeland

De kerststal van oma
Als Sinterklaas begin decemer weer vertrokken is, maken we ons op voor Kerstmis. De kerstspullen komen weer van zolder. Bij katholieke gezinnen niet alleen slingers en ballen, maar ook de kerststal die een prominente plek in de huiskamer zal innemen.
Lees meer...

<p>Aan het Winschoterdiep laden en lossen schepen hun lading, ca. 1920. &ndash; Ansicht: Collectie Groninger Archieven</p>

Aan het Winschoterdiep laden en lossen schepen hun lading, ca. 1920. – Ansicht: Collectie Groninger Archieven

Westerkwartier

't Pad: wandelen door de geschiedenis
Het Pad is één van de weinige nog bestaande oude, niet bestrate of geasfalteerde paden die de provincie Groningen nog kent. Het is de oudste verbindingsweg over de zandrug in het zuidelijk Westerkwartier tussen Marum en Tolbert. Vooral bij ruilverkavelingen zijn er heel wat zulke oude wegen gesneuveld. Oorspronkelijk vormde het Pad een doorgaande verbinding tussen Marum en Tolbert.
Lees meer...

Veenkoloniën

'De Veenkoloniën verdienen een volwaardig symfonieorkest'
Dat zegt Lubertus Leutscher, huidig dirigent en oprichter van het Veenkoloniaal Symfonieorkest (VKSO). In 2010 nam hij definitief het initiatief, met instemming van Ab Meijerman, de toenmalige burgemeester van Veendam. In betrekkelijk korte tijd groeide het VKSO uit tot een volwaardig orkest.
Lees meer...

Westerwolde

Boschhuis Ter Apel: van bakhuis tot logement
De geschiedenis van het karakteristieke Boschhuis in Ter Apel gaat ver terug. Door de eeuwen heen kende het pand vele eigenaren en is verschillende keren van de ondergang gered.
Lees meer...