Verhalen uit de regio - januari 2018

Maandelijks verschijnen er in een groot aantal Groninger huis-aan-huisbladen artikelen van onze correspondenten. Zij gaan op zoek naar grote en kleine verhalen uit de regio. Verhalen over lokale bekendheden, vergeten pareltjes, kenmerkende geschiedenissen of internationale ontwikkelingen en hun weerslag op de streek. Zo ontstaat een gevarieerd beeld van de gehele provincie. Want: De Verhalen van Groningen gaan van Lauwerszee tot Dollard en van Drenthe tot aan het Wad.

Verhalen uit de regio - januari 2018

Veenkoloniƫn

Brandend water in de kanalen van Pekela
Het water van de Pekelder kanale was in de vorige eeuw nauwelijks te zien. Een dikke, vieze koek en schuim, die allemachtig stonken, bedekten de oppervlakte. Niet alleen in de Pekela’s stonk het vreselijk, maar ook in andere veenkoloniale dorpen waar soortgelijke fabrieken operationeel waren. Lees verder...

<p>Emigranten in de rij voor de boot naar <a href="/$18323" iwebapp:isintern="true">Het Beloofde Land</a>.</p>

Emigranten in de rij voor de boot naar Het Beloofde Land.

Oldambt

Emigratie naar Het Beloofde Land
Begin 20e eeuw slaat in het Oldambt de Amerika-koorts toe. Kinderrijke gezinnen wagen de oversteek. Deels gedreven door bittere armoede, maar ook uit godsdienstwaan; orthodoxe dominees achterna die hen het Beloofde Land inpraten. Lees verder...

Westerwolde

Van armenzorg naar welzijnswerk
Twee eeuwen geleden was het ongelijk verdeeld in onze regio. Het verschil tussen rijk en arm was groot. Mensen die niet konden werken, zoals de invaliden, zieken, bejaarden en weduwen, waren afhankelijk van armenzorg en bedeling. Lees verder...

Eemsdelta

Johan van Veen voorzag de Watersnoodramp van 1953
Johan van Veen werd in 1893 geboren in Uithuizermeeden en zou bekend worden als 'de man die de stem van het water beter verstond dan de stem van Den Haag’. Hij voorzag de Watersnoodramp van 1953 en was het brein achter de Deltawerken. Lees verder...

Westerkwartier

Een verwoestende veenbrand bij Zevenhuizen (1833)
Veenbranden behoren tot de vergeten rampen. In de vroegere hoogveengebieden in Noord-Nederland kwamen ze geregeld voor. Tot aan het einde van de 19e eeuw waren ze veelal een gevolg van het 'boekweitbranden'. Lees verder...

Hoogeland

De pioniers van Warffum
Warffum is gebouwd op de grootste wierde van Nederland. Vermoedelijk is hij vanaf de 5e eeuw permanent bewoond geweest. Maar wie waren die eerste bewoners en hoe leefden zij? Lees verder...

Stad en Haren

Onbekende pioniers bedwingen Groninger land
Onverwachte bewondering gaat uit naar de onbekende naamloze grondleggers van onze provincie. Van de allereerste bewoners van het gebied kennen we geen namen. Lees verder...