Pioniersgeest , Groningen Stad , Macht & Pracht

1929

Kornelis Ter Laan: "Een mens komt dagen te kort"

Sinds de zomer van 2007 hangt er een portret van Kornelis ter Laan (1871-1963) in het provinciehuis. Kees ter Laan, kleinzoon van Kornelis ter Laan, schonk op 11 juli 2007 het portret van zijn grootvader aan de provincie Groningen met de aanbeveling 'dat het portret een waardige en permanente plaats krijgt voor publieke aandacht om het belang en de betekenis van zijn leven en werken levendig te houden'.

De Groninger taalkundige en politicus Kornelis ter Laan ontving het schilderij op 27 september 1961 in de Statenzaal van het provinciehuis ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag. De Stichting Groninger Culturele gemeenschap had destijds het initiatief hiertoe genomen. Verschillende Groninger organisaties, bedrijven, particulieren en de provincie Groningen hebben de totstandkoming van het portret financieel mogelijk gemaakt. Het werk is geschilderd door Jan Altink, lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg (1885-1971).

Nestor Groninger Beweging

Kornelis ter Laan was een veelzijdige en productieve man. Hij was onder andere actief als voorman van de Groninger Beweging. Hij ontwikkelde vele activiteiten op het gebied van de Groninger geschiedenis en had een grote invloed op de Groninger grammatica. Ter Laan heeft een indrukkend aantal publicaties nagelaten op taalkundig, volkskundig en letterkundig gebied. Zijn bekendste werken zijn het Nieuw Groninger Woordenboek (1929) en de Groninger Encyclopedie deel I (1954) en deel II (1955). Aan het Groninger Woordenboek heeft hij een halve eeuw met zijn medewerkers gewerkt. 

Ter Laan was ook voorzitter van de Algemene Vereniging 'Grunnen' van 1930 tot 1961. Deze vereniging werd in 1918 opgericht met als doelstelling het in stand houden, bevorderen en verspreiden van het Groninger dialect en de zeden, gewoonten, folklore en geschiedenis van de provincie Groningen. In 1949 werd het eerste nummer van het maandblad Dörp en Stad, het orgaan van de Algemene Vereniging 'Grunnen', uitgegeven. Ter Laan was hiervan redacteur sinds 1949. Dit blad is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgeheven.

Ereburger

Prins Bernhard reikte in 1951 de Zilveren Anjer aan K. ter Laan uit voor de vastlegging van het streekeigene in Groningen. In zijn geboorteplaats Slochteren werd hij op 14 juli 1951 tot ereburger benoemd. Op dezelfde dag werd er een drie meter hoog monument voor hem onthuld ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. In de stenen kolom is de naam 'K. ter Laan' gegrift. Een bijbehorende stenen bank met eikenhouten zitting staat ernaast.

De Stichting 't Grunneger Bouk heeft de K. ter Laan Prijs naar hem vernoemd. Deze prijs wordt sinds 1985 wordt uitgereikt aan mensen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de Groninger taal en cultuur. "Een mens komt dagen te kort", zei Kornelis ter Laan in een interview met Rein Brouwer in 1961. Op zijn negentigste werkte hij nog altijd van 's ochtends acht uur tot 's avonds half elf.