75 jaar vrijheid

1940 tot 1945

Smokkel en de verhouding met de 'buren'

In Bourtange was de verhouding met de Duitsers in Neurhede en andere dorpen in de buurt opvallend goed te noemen. Het was namelijk vrij gemakkelijk te regelen om bij bekenden in Duitse dorpen tewerkgesteld te worden, zodat daardoor een officiële tewerkstelling van jonge Nederlanders ergens anders (ver) in Duitsland voorkomen kon worden. Er werd veel gesmokkeld in die tijd: fietsen, koffie, thee en zeep. Vele zaken gingen gewoon door: de bewoners kenden elkaar min of meer als buren. 

Kinderen en jongeren van beide kanten van de grens zwommen 's zomers in hetzelfde kanaal en leerden elkaar kennen, werden verliefd. Samen keken ze naar luchtgevechten tussen Britse bommenwerpers en Duitse jagers. Ze deelden lief en leed en vonden dat eigenlijk heel normaal. Pas na de oorlog, toen de gebeurtenissen en verhoudingen 'bekend' werden bij de jeugd kregen de Bourtanger kinderen (en die uit andere grensdorpen) verwarde gevoelens over hun naïviteit en onbezonnenheid van de oorlogsjaren. De joodse bewoners van Bourtange waren in stilte weggevoerd, ze waren bevriend geweest met de vijand...

 

Smokkel en de verhouding met de 'buren'

Ontwerp van Barbara Stok gebaseerd op het verhaal van Roelf Nobbe 'Dubbelleven in Bourtange'