75 jaar vrijheid

1940 tot 1945

Herinneringen van NSB-kinderen

Na de bevrijding werd de Korenbeurs één van de plekken waar NSB'er en de zogenaamde ‘Moffenhoeren’ werden vastgezet. Iedere dag werden ze gelucht op de Vismarkt, waarbij ze door een menigte bespuwd en bespot werden. 

Landelijk werden er meer dan 120.000 mensen gearresteerd van wie het vermoeden bestond dat ze 'fout' waren geweest in de oorlog. In Groningen werden er relatief veel aangehouden: 18.000. In Drenthe en Friesland ging het om 10.000 aanhoudingen. Maar onder de achttienduizend in Groningen zaten ook zesduizend zogeheten Lüneburgers, NSB’ers die na Dolle Dinsdag naar Duitsland waren gevlucht en later weer terugkeerden.
De regering zag al snel in dat het ondoenlijk was iedereen die was gearresteerd, te berechten en besloot daarom de lichte gevallen vrij te laten. De situatie in een groot aantal kampen was deerniswekkend te noemen, mede door het gebrek aan controle. Het ontbrak de geïnterneerden aan vrijwel alle basisvoorzieningen. Daarnaast werden zij in meerdere kampen, bijvoorbeeld waar oud-verzetsstrijders als bewakers optraden, behandeld op een manier die niet door de beugel kon.  

 

Herinneringen van NSB-kinderen