Macht & Pracht

1988

Groninger Boegbeeld 46: Rutger Kopland

Dichter

Rutger Hendrik van den Hoofdakker (1934-2012) is de werkelijk naam van deze te Glimmen woonachtige psychiater, die van 1981 tot 1995 verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar biologische psychiatrie. Zijn faam ontleent hij vooral aan zijn dichtwerken.

In 1966 maakt hij zijn debuut  met Onder het Vee, waarop een twaalftal andere bundels volgt. In de loop der tijd verandert het karakter van zijn werk van meer anekdotisch en beschrijvend in meer beschouwend en filosofisch dichtwerk. 

Als dichter won Kopland tal van prijzen, waaronder de Jan Campertprijs (1970) en niet in de laatste plaats de P.C. Hooftprijs (1988), voor zijn gehele oeuvre. Onder zijn eigen naam schrijft hij enkele essaybundels, waaronder Twee ambachten, over poëzie en psychiatrie.  In zijn woonplaats Glimmen is hij op 12 juli 2012 overleden.