Verhalen uit de regio - juni 2018

Maandelijks verschijnen er in een groot aantal Groninger huis-aan-huisbladen artikelen van onze correspondenten. Zij gaan op zoek naar grote en kleine verhalen uit de regio. Verhalen over lokale bekendheden, vergeten pareltjes, kenmerkende geschiedenissen of internationale ontwikkelingen en hun weerslag op de streek. Zo ontstaat een gevarieerd beeld van de gehele provincie. Want: De Verhalen van Groningen gaan van Lauwerszee tot Dollard en van Drenthe tot aan het Wad.

Verhalen uit de regio - juni 2018

Ter Wupping, een van de oorspronkelijke gehuchten in het essenlandschap langs de Ruiten Aa. - Foto: Marketing Groningen

Westerwolde

De essen van Westerwolde
Ze zijn hier en daar nog duidelijk te herkennen: de verhogingen in het landschap, in een ver verleden door de natuur opgeworpen, maar door mensenhanden op de huidige hoogte gebracht.
Lees verder...

Hoogeland

De laatste telefooncentrale van Warffum
Wie weet nog dat je een slinger aan de telefoon moest geven om te kunnen bellen? Zij die zijn opgegroeid in district Warffum hebben daartoe de grootste kans. Warffum: lang achtergebleven gebied, tot slot de kroon op het werk van de PTT.
Lees verder...

Oldambt

'Slag bij Heiligerlee even belangrijk als de invasie van Normandië'
De herdenking van De Slag bij Heiligerlee (1568) ging niet altijd van een leien dakje. In 1868 was er gesteggel over het standbeeld van de stervende graaf Adolf. Honderd jaar later, in 1968, wilden studenten het militaire eerbetoon verstieren. En als klap op de vuurpijl ’sneuvelde’ graaf Adolf in datzelfde jaar bijna voor de tweede keer bij een historisch schouwspel.
Lees verder...

Eemsdelta

Eemshaven: de aanhouder wint
Aan beide armen van wat voorheen de grote rivier de Fivel was, liggen nu de twee grote havens van Noord Nederland. Zuidelijk het aloude Delfzijl, noordelijk de Eemshaven, een jonge haven waarvan iedereen lang dacht dat het niets zou worden.
Lees verder...

Stad en Haren

Bomenwijk Selwerd bloeit
Buurtbewoners genieten vanbuurtmoestuin De Gelderse Es en op deze ontmoetingsplek komen allerlei culturen samen. Zo draagt de tuin een steentje bij aan de groei en ontwikkeling van de wijk Selwerd, waarvoor in 1961 voor het eerst plannen gesmeed werden. Lees verder...

Westerkwartier

Een Bourtanger held in het Westerkwartier
In de kerk van Doezum hangen twee wapens: een helm en een zwaard. Ze zijn afkomstig van een edelman die een held werd: Bernhard Johan Prott, geboren op 29 september 1632 in Groningen en overleden 23 februari 1703 te Lutjegast.
Lees verder...

Veenkoloniƫn

Geen godsdienstvrijheid in de Veenkoloniën
In de Veenkoloniën waren in de 17e en 18e eeuw veel mensen met verschillende geloven te vinden. Dat kwam door het werk in de turf. Om de gigantische klus te klaren was aanvankelijk niet genoeg werkvolk voor handen. Uit alle windstreken kwamen arbeiders naar de koloniën. Ze namen hun geloof mee, maar het was in het begin niet gemakkelijk om een kerk te stichten.
Lees verder...