Groningen Stad

1961

Bomenwijk Selwerd bloeit

‘Selwerd is de bomenwijk van Groningen, waar de straten vernoemd zijn naar boomsoorten en waar vaak ook de desbetreffende boom staat’. Aan het woord is Tjalda Bles, bewoonster van Selwerd sinds vijf jaar en erg blij met haar bovenwoning in Selwerd. ‘Twee jaar geleden ging ik op zoek naar een moestuin. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat er in mijn eigen straat, de Esdoornlaan, een buurtmoestuin verstopt zat’.

Bomenwijk Selwerd bloeit

De buurtmoestuin brengt mensen uit Selwerd bij elkaar. – Foto: De Gelderse Es

De buurtmoestuin in Selwerd stond er verwaarloosd bij en Tjalda werd kartrekker van het project om de buurttuin nieuw leven in te blazen. Nu genieten zij en buurtbewoners van de buurtmoestuin De Gelderse Es en komen op deze ontmoetingsplek allerlei culturen samen. Zo draagt Tjalda haar steentje bij aan de groei en ontwikkeling van de wijk Selwerd, waarvoor in 1961 voor het eerst plannen gesmeed werden.

Groentekwekerijen

Terwijl er eeuwenlang alleen binnen de diepenring van Groningen gebouwd werd, werd het stuk grond ten noordwesten van de stad gebruikt voor moestuinen en veeteelt. Burgers konden de stad verlaten via de Boteringepoort en over de Moeskerweg richting Aduard. De landerijen behoorden lange tijd toe aan het Benedictijner Klooster Selwerd dat in die omgeving stond. Ook stond, op het terrein waar nu de begraafplaats Selwerderhof ligt, een steenhuis dat de naam Selwerd droeg. Het gebied buiten de stadsmuren werd gebruikt door onder andere koemelkerijen en groentekwekerijen. De landerijen strekten zich uit tot ver in de Ommelanden en van van flats, portiekwoningen en winkelcentra was geen spoor te bekennen.

Woningnood

Daar zou de grote woningnood van na de Tweede Wereldoorlog verandering in brengen. Het tekort aan huizen was nijpend in de stad Groningen en na de ontwikkeling van de wijken Corpus den Hoorn, de Wijert en Coendersborg werd gezocht naar een nieuwe locatie voor een stadswijk. De groeiende bevolking en toenemende welvaart had tot gevolg dat de vraag naar ruimere woningen met sanitaire voorzieningen een vlucht nam. Daarom dienden burgemeester en wethouders in 1961 het 'Plan Selwerd' in: het voornemen een nieuwe wijk te bouwen, vernoemd naar het voormalige klooster en steenhuis.

Tuinstad

Een jaar na indiening van het plan werd begonnen met de aanleg van de wijk. De enkele koemelkers die nog in het gebied boerden, werden middels een onteigeningsprocedure uitgekocht door de gemeente. Er werden 2400 woningen gecreëerd, verdeeld over vijf buurten. Aan de rand van de wijk werden brede verbindingswegen aangelegd en in de wijk kwamen groene zones met scholen en singels. Daarmee moest de stad het karakter van een tuinstad krijgen. Langs de westkant van de nieuwe wijk werd 'Park Selwerd' aangelegd en in de loop der jaren kwamen daar sportvelden, een buurtwinkelcentrum en een zwembad bij. In 1965 betrokken de eerste bewoners de wijk en in de jaren zeventig was de vraag naar woningen in Selwerd heel groot. Tegenwoordig is deze stadswijk niet meer weg te denken uit het beeld van de stad Groningen.

Wijkbedrijf Selwerd

In vijftig jaar ontwikkelt Selwerd zich steeds meer tot een geliefde wijk voor haar bewoners. Een mooi initiatief vanuit de wijk is volgens Tjalda Bles het project 'Wijkbedrijf Selwerd'. ‘Momenteel zijn we bezig om een gemeenschappelijk buurtmoestuin aan te leggen. Sinds ik me bezighoud met het groen, ontmoet ik steeds meer buurtbewoners. Het is duidelijk dat een groene omgeving, waar buurtbewoners samen actief aan bijdragen, verbindend werkt waardoor de wijk steeds meer gaat groeien en bloeien.’ Via Wijkbedrijf Selwerd kwam Tjalda in contact met de makers van het theaterstuk De Wijk de Wereld, waar ze nu aan mee werkt. Van 7 tot en met 9 juni 2018 is de voorstelling over de wijk Selwerd-Paddepoel te zien in de Stadsschouwburg. Tjalda is één van de vier mensen die een gezicht geven aan de reclameposters die de voorstelling aankondigen.

<p>De buurtmoestuin brengt mensen uit Selwerd bij elkaar. &ndash; Foto: De Gelderse Es</p>

De buurtmoestuin brengt mensen uit Selwerd bij elkaar. – Foto: De Gelderse Es