Macht & Pracht

1675

Rikkerda

In 1320 verkocht de Abt van Gerkesklooster grond aan een zekere Reynardus Ryquerda. Het geheel omvatte ook 2 boerderijen. Waarschijnlijk was dit het perceel grond waar Berend Prott in 1675 de borg Rikkerda liet verrijzen. Prott woonde in de stad Groningen en had Rikkerda als buitenhuis in gebruik. Hij woonde in het huis tussen 1675 en 1703, het jaar van zijn overlijden. Daarna werd de borg door verschillende van Protts nakomelingen bewoond. 

De borg Rikkerda in 1781, detail van de kaart van J. Beckeringh - www.beeldbankgroningen.nl (1536-7394)
De borg Rikkerda in 1781, detail van de kaart van J. Beckeringh - www.beeldbankgroningen.nl (1536-7394)

Van 1774 tot 1799 woonde Anna Tjarda van Starkenborgh in de borg. Na haar dood werd van het meubilair en de bijgebouwen een inventaris opgemaakt. Het is bekend dat de borg met inboedel rond 1812 overging in handen van mr. Hemmo Hijlcko Nauta. Nauta was ontvanger der belastingen en getrouwd met Anna Habbijna Alberda van Menkema. 

Borg wordt boerderij

In 1828 werd de borg met landerijen (circa 80 hectare) verkocht aan Berend Harkema, een houtkoper uit Warfhuizen. Hij sloopte de borg in hetzelfde jaar en verkocht het land. Eigenaar van borgplaats met landerijen werd Eite Jans van der Veen, een onderwijzer en vervener uit Lutjegast. In 1848 bouwt Van der Veen naast de borgplaats en aan de weg een boerderij. De boerderij, ook getooid met de naam Rikkerda, wordt door Van der Veen bewoond tot zijn dood in 1877. Na hem wonen en werken nog drie generaties Van der Veens op Rikkerda. In 1991 komt er een einde aan het boerenbedrijf. Naar aanleiding van de ruilverkaveling Lutjegast-Doezum wordt de boerderij aangekocht door het Bureau Beheer Landbouwgronden. 

Boerderij Rikkerda in 1976 - Foto: www.beeldbankgroningen.nl (1986-22704)
Boerderij Rikkerda in 1976 - Foto: www.beeldbankgroningen.nl (1986-22704)

In 1993 wordt de boerderij met erf en tuin opnieuw verkocht. De nieuwe eigenaren worden Jan Frederik Schuitemaker en Caroline Baan. In 2007 is het een erfgoedlogies.