Macht & Pracht

1524

Groninger Boegbeeld 5: Beetke van Rasquert

Zakenvrouw

Beetke (?-1554) is een erfdochter afkomstig uit het hoofdelingengeslacht Aylkema te Rasquert. Zij is de laatste van dit geslacht.

In 1502 trouwt zij met Wigbolt van Ewsum. Deze sticht in 1524 de borg Nienoord in Leek met de bedoeling een grootschalige turfgraverij rond Leek op gang te brengen. Na zijn vroege dood neemt Beetke de leiding van de onderneming op zich. Als weduwe en voogd voor haar zonen is zij hiertoe rechtens bevoegd. 

Zij bestuurt het bedrijf met vaste hand en weet door strategische aankopen van grond, het landbezit van de familie aanzienlijk uit te breiden. Haar zakenmethoden getuigen niet altijd van veel mededogen met de medemens. Uit dank voor vroegere bewezen diensten van haar man ontvangt het huis Nienoord van Karel van Gelre het erfgrietmanschap van Vredewold. Bestuur en rechtspraak van het Zuidelijk Westerkwartier komen zo in handen van de Van Ewsums.