Wad & Water

1929

De Koninginnetrap in Lauwerzijl

Fietsend over de keurig aangelegde fietspaden richting Zoutkamp, waar de Stadsweg in het donker met zonne-energie wordt verlicht en verder gaat als Nittersweg, komt men in de buurt van het dorp Lauwerzijl langs een trapje dat de dijk op leidt. Deze trap, ook wel Wilhelminatrap geheten, mag als een monument worden gezien uit de zeer armoedige tijd rond 1929. Werkeloze mensen werden toen, om voor een uitkering in aanmerking te komen, te werk gesteld bij het inpolderen van de Lauwerszee.

De trap is geplaatst in verband met het koninklijk bezoek in 1929; de trap vergemakkelijkte de klim naar de top van de dijk.
Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana betraden met hun gevolg de statige trap en namen achter de zeedijk landaanwinningswerken in de Lauwerszee in ogenschouw. Dat ook een koninklijk gemaal verstrooid kan zijn bleek uit het volgende: Prins Hendrik vroeg aan een van zijn begeleiders, welk deel van de Zuiderzee dit gebied was.

Zang

De kinderen van de school in Lauwerzijl werden in koolbakken door man en paard naar de zeedijk gereden. Onder leiding van meester W. Bos werd Hare Majesteit met een toepasselijk lied toegezongen. De meisjes Sjoukje Agema en Sjoukje Westra van de school boden Hare Majesteit bloemen aan. Meester Bos, die de kinderen bij het zingen dirigeerde, zwaaide zo erg tijdens de zang, dat zijn stokje op de schoenen van Hare Majesteit terecht kwam.

Toegift

Na afloop van de bezichtiging van het begin van de inpoldering van de Lauwerszee, waarbij de koninklijke auto's klaar stonden om te vertrekken klonk uit de dichte bomen langs de Nittersweg de stem van een niet meer zo jonge man. De man was namelijk, net als vele anderen, in de bomen geklommen. Hij zong: 'Dat 's Heeren zegen op u daal...' met het gevolg dat ieder die zingen kon dit uit volle borst mee zong. Het was ontroerend.

Sinds die tijd droeg de trap de naam Koninginnetrap of Wilhelminatrap en was het, voor velen het eindpunt van een fietstocht of een onderbreking daarvan. Je kon bovenaan de trap op de zeedijk in de wijde verte Schiermonnikoog zien liggen. Ook op zondagmiddagen en 's avonds was het een verzamelpunt voor de jeugd uit de omliggende dorpen. Een plaats waar vele paartjes elkaar hebben leren kennen. 

Verval en herstel

Door de jaren heen raakte de trap vervallen en zag er haveloos uit. Door toedoen van dhr. Luit Kuipers werd de Wilhelminatrap in 2001 geheel gerenoveerd en in ere hersteld, zodat hij nu weer dienst kan doen als toeristisch en historisch monument.