Macht & Pracht

1738

De Hervormde Kerk van Midwolda

De hervormde kerk van Midwolda stamt uit 1738. De echtgenote van de borgheer, Anna Maria Hora legde de eerste steen. Tijdens de inwijding van de nieuwe kerk preekte dominee Schortinghuis over 1 Koningen 8:29 en 30. 

De Hervormde Kerk van Midwolda

In het koor van de kerk bevinden zich tien oude grafzerken van predikanten, notabelen en kerkvoogden. De oudste grafzerk is van 1625. In de kerk staan twee herengestoelten, voorzien van weelderig houtsnijwerk met afbeeldingen van de familie wapens van de families Hora en Wolthers. Zij waren in die tijd de bewoners van de Ennemaborg.

De kerk, het orgel en de toren zijn tussen 1965 en 1972 volledig gerestaureerd. De toren werd in 2002 opnieuw opgeknapt. De kerk en het Hinsz-orgel ondergingen in 2004 een grote onderhoudsbeurt. In 1948 kreeg de kerk weer een nieuwe klok, in de oorlogsjaren was deze door de bezetters geconfisqueerd.

De kerkklok werd vervaardigd door de gebroeders Van Bergen, klokkengieters te Midwolda. De kosten voor de klok werden door giften van de bevolking bijeen gebracht. De meeste inwoners gaven 1 a 2 gulden. De meeste welgestelde inwoners gaven 25 tot 50 gulden. De welgestelde familie Dijkstra gaf 100 gulden en dorpsdokter Magendans 75 gulden. Natuurlijk was het meteen een publiek geheim wat deze gulle gevers hadden gegeven.

In de klok staan de onderstaande opschriften gegraveerd:

“Gegoten door Jacobus van Bergen te Midwolda 1948
Ik tel de uren een voor een
hoe haastig snellen zij daar heen
Maar boven 's mensen tijdelijkheid
Gods wijsheid tot in eeuwigheid."

Tijdens de dienst nestelde de jeugd zich meestal achter in de kerk en kregen daardoor van de dienst niets mee. Soms was het zo rumoerig onder de jeugd dat de dominee zich geroepen voelde de jongeren bestraffend toe te spreken.

De diakenen verstopten na afloop van de dienst de collectegelden in een kistje in een ruimte onder de trap die naar het orgel voerde. Tot een plaatselijke, welbekende dief hoorde van deze verborgen plek en het geld op een nacht weg nam. Twee leden van de kerk trokken de stoute schoenen aan en sommeerden de dief het geld terug te geven. De dief ging akkoord en hiermee was de kous af. Politie kwam er niet aan te pas.