Verhalen uit de regio - juli 2018

In juli gaan De Verhalen van Groningen over onder andere: een dubbele moord in Overschild in 1906; het verlaten oord Winschoterzijl; over Klaas de Vrieze, 'den ijverigen propagandist voor het gebruik van kunstmeststoffen' en over 3D-foto's uit het begin van de twintigste eeuw.

Verhalen uit de regio - juli 2018

Staatse troepen maken zich op voor de Slag om Zoutkamp tijdens een re-enactment in 2011. - Foto: Geert van Duinen

Maandelijks verschijnen er in een groot aantal Groninger huis-aan-huisbladen artikelen van onze correspondenten. Zij gaan op zoek naar grote en kleine verhalen uit de regio. Verhalen over lokale bekendheden, vergeten pareltjes, kenmerkende geschiedenissen of internationale ontwikkelingen en hun weerslag op de streek. Zo ontstaat een gevarieerd beeld van de gehele provincie. Want: De Verhalen van Groningen gaan van Lauwerszee tot Dollard en van Drenthe tot aan het Wad.

Hoogeland

De slag om Zoutkamp, sleutel tot de bevrijding van Groningen
Zoutkamp ligt op een strategische plek aan de monding van de Hunze, in de Middeleeuwen de belangrijkste verbinding tussen havenstad Groningen en de Noordzee. Door deze ligging heeft het dorp roerige tijden doorgemaakt.
Lees verder...

Veenkoloniën

'Den boer tot heil, het land ten zegen'
De mestsilo's in de Drentse en Groninger Veenkoloniën worden gevuld door tankwagens die vooral in het voorjaar drijfmest vanuit Twente en Brabant in de ronde, groene containers pompen. Machines injecteren vervolgens de vloeibare inhoud in de landerijen van de boeren. Zouden de akkers niet worden bemest, dan brachten ze de helft minder op. Ook vroeger kampten de akkerbouwers in de Veenkoloniën al met schrale gronden. Er werd veel geëxperimenteerd. Totdat kunstmest zijn intrede deed.
Lees meer...

Westerwolde

Het 1000-woningenplan: monumenten voor naoorlogse wederopbouw
Huib Ottevanger bedacht een bijzonder plan om arbeidersgezinnen, vijf jaar na de oorlog, aan een fatsoenlijk huis te helpen: het 1000 huizenplan.
Lees meer...

Oldambt

Het verlaten Luthers oord Winschoterzijl
De Ieren kennen hun deserted villages: verlaten oorden. Hele dorpen gevlucht voor de Grote Hongersnood, half 19e eeuw. Een miljoen Ieren ging scheep naar Amerika, een miljoen stierf de hongerdood. Hun huizen aan de westkust staan nog deels overeind, de daken zijn gesloopt ten teken dat de ziel nooit terugkeert. Een verlaten oord in Nederland is nauwelijks nog herkenbaar, want veelal met de grond gelijk gemaakt. Zoals Winschoterzijl, ooit bevolkt door vooral uitgeweken lutheranen.
Lees meer...

Eemsdelta

Moord in Overschild
Plattelandsarchitect Oeds de Leeuw Wieland (1839-1919) was een veelzijdig man, die boerderijen, burgerhuizen, winkels, villa's, café's, pastorieën, scholen en een zuivelfabriek ontwierp. In zijn voormalige woonplaats Loppersum is in de zomermaanden van 2018 een expositie rondom zijn werk te zien. Eén van de door hem ontworpen boerderijen was in 1906 het decor voor een dubbele moord.
Lees meer...

<p>3D-foto van de Grote Markt. - Foto: Fahrenhei 212</p>

3D-foto van de Grote Markt. - Foto: Fahrenhei 212

Stad en Haren

Stereoscopie ontsluiert dagelijks leven 19e eeuw
Pas in 1877 kreeg Friedrich von Kolkow officieel het Nederlands staatburgerschap toegewezen van Koning Willem III. Maar een belangrijk deel van zijn werk in Groningen had hij toen al gemaakt. De wetenschap en fototechniek fascineerden hem mateloos en de stad Groningen diende veelal als zijn decor. Vaak gebruikte hij daarvoor een bijzondere fototechniek; de stereoscopie. Met deze techniek werden twee foto’s gemaakt vanuit twee nét verschillende hoeken. Wanneer de twee foto’s naast elkaar in een speciale kijker bekeken werden, ontstond een driedimensionaal beeld.
Lees meer...

Westerkwartier

Dure rogge in Visvliet
In de zuidkant van het koor van de kerk van Visvliet is een steen ingemetseld waarop de roggeprijs in 1557 staat aangegeven. Dat die prijs in steen is vastgelegd duidt er op dat het om een bijzonder iets gaat. De rogge was toen erg duur. Deze kostte destijds 7 Emder guldens het mud. Het zijn prijzen en maateenheden die nu weinig meer zeggen. In dit verhaal gaat het over de duurte en wat daarmee te maken had aan het einde van de middeleeuwen.
Lees meer...