Veel gestelde vragen

Hier vindt u de veel gestelde vragen over de prijs Compliment voor een Oorlogsmonument. Staat uw vraag er niet tussen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Veel gestelde vragen
Oorlogsmonument Pieterzijl door Eddy Kingma - Foto Bayke de Vries Wikimedia

1. Waar gaat het om bij het Compliment voor een oorlogsmonument?

De winnaar van de prijs is die beherende instantie, organisatie (bijvoorbeeld een school) of gemeente die er het best in slaagt om een oorlogsmonument te beheren en te behouden en een levende plek in de huidige samenleving te geven.  Wij zijn nieuwsgierig naar het verhaal achter het monument. Waar herinnert het monument aan en hoe heeft deze gebeurtenis, periode invloed gehad op het dorp, de wijk, de straat of personen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet alleen om de jaarlijkse kransleggingen en herdenkingsbijeenkomsten, maar ook om andersoortige activiteiten. Centraal staan die oorlogsmonumenten in de provincie Groningen die herinneren aan de diverse aspecten van de Tweede Wereldoorlog of oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.

2. Waarom wordt het Compliment voor een oorlogsmonument georganiseerd?

De prijs wordt jaarlijks georganiseerd in de aanloop naar de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei die in 2016 in Groningen plaatsvindt. Het doel van de prijs is om beheer en behoud van oorlogsmonumenten te stimuleren en de verhalen achter de monumenten nog beter voor het voetlicht te brengen bij het publiek.

3. Wie is de initiatiefnemer van deze prijs?

De prijs is een initiatief van Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met de provincie Groningen en De Verhalen van Groningen.

4. Wie kunnen meedoen?

Iedere organisatie of gemeente die in de breedste zin van het woord een oorlogsmonument in de provincie Groningen beheert, kan meedoen.

5. Mijn organisatie is niet de officiële beheerder van een monument maar organiseert wel activiteiten rondom het monument. Kunnen we toch meedoen?

Ja, maar verzorg uw inzending dan samen met de officiële beheerder (bijvoorbeeld een gemeente). Alleen dan kan uw inzending worden meegenomen.

6. Hoe kan mijn organisatie meedoen?

Bent u beheerder, een adoptieschool of zet u zich op andere wijze in voor het beheer en het levend houden van de verhalen achter het monument? Vertel welke plaats het monument inneemt in de samenleving én hoe het beheer en behoud is georganiseerd. De vorm waarin u het verhaal vertelt is vrij (geschreven, gefilmd, …). Kijk hier voor de procedure en voorwaarden. Meedoen kan door hier het aanmeldformulier in te vullen.

7. Wat is de deadline voor inzending?

Alle inzendingen dienen uiterlijk vóór 15 maart 2016 binnen te zijn.

8. Waar let de jury op?

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Er wordt gekeken naar een aantal punten zoals originaliteit, is het inspirerend voor anderen, geeft het verhaal de werkelijkheid weer, is het betekenisvol en origineel van vorm en inhoud. Daarnaast wordt gekeken naar de beleving van het monument in de omgeving; is er bijvoorbeeld een jaarlijkse herdenking of worden er activiteiten rond het monument georganiseerd en hoe is het beheer en behoud geregeld voor nu en in de toekomst?

9. Wat is de prijs?

  • De winnaar ontvangt een trofee en een geldprijs van 1.000 euro te besteden aan het beheer, behoud en ‘levend’ houden van het monument.
  • Er komt een portret van de vijf genomineerden in de regionale krant en op film.
  • De meest bijzondere verhalen krijgen een plek op de websites www.deverhalenvangroningen.nl en www.oorlogsmonumenten.nl.

10. Wanneer worden de winnaars bekend gemaakt?

Begin april 2016 worden de nominaties bekend gemaakt. Eind april 2016 bepaalt de jury wie van hen de winnaar is.

11. Hoe worden de winnaars bekend gemaakt?

Begin april ontvangen alle deelnemers per e-mail bericht welke vijf inschrijvingen genomineerd zijn met een korte motivatie van de jury. 

Staat uw vraag er niet bij? Stuur uw vraag dan naar info@deverhalenvangroningen.nl