Pioniersgeest , Groningen Stad

1659

Onderweg, reizen naar Warffum en Zoutkamp

Groningen ligt als een spin in een web van waterwegen. Met een schip kon men vroeger niet alleen via het Reitdiep en het Boterdiep naar het noorden, maar men kon later ook met de trein en met de bus. De riviertjes de Aa en de Hunze werden als het Reitdiep richting Zoutkamp en de Lauwerszee geleid. Het Boterdiep vormde de waterweg naar de oude landstreek Hunsingo. Vanaf 1659 voeren er trekschuiten.