Pioniersgeest

1963

Herinnerns op Scheemderweg

Bie touval kwam k lest nog n moal over Scheemderweg. k Wol wat herinnerns opdoun veur n vriendin dij binnenkört viefteg wordt en dij net as ik in zesteger joaren op fiets noar Winschoot noar schoul ging. Vieftien kilometer hin en ook weerom. Om kwart veur zeuven gingen we vot en waren voak mit n koppeltje van aacht. Vriendin ging aaltied op fiets en bie störm laip ze der noast, mor k lait mien gat din geern in n Gadobus zakken. Bie n dikke wind was eerste wizzel bie Streuper, twijde bie pompstoatsion Nij Scheemde, doar ook buzzen van Delfziel kwamen, daarde bie Ten Hoave's boerderij en leste bie t stainfebriek. Doarnoa kregen wie schoel van hoezen en haren wie t stoerste had.

Scheuveln

Bie t stainfebriek heb k zulf ook nog scheuvelherinnerns liggen. Dou k n joar of vattien was, zol k Oldambtrit rieden. Mor nait allain, want dat vertraauwden mien ollu nait. Doarom ging mien pa mit en hai stak n indje paktaauw in buus veur as ik muid worden zol. Hai docht der nait aan, dat t veur hom tien joar leden was dat e op scheuvels stoan haar. Dou wie in duustern dij oavend bie t stainfebriek waren, ging nait ik, mor pa op t lief veur brug liggen en mos k hom der onderdeur trekken. Mien ainegste zörg was mien medallie, dij k mislopen zol, mor k heb hom wel kregen. t Was in winter van 1963 en pa het noatied nooit weer scheuveld. n Poar joar loater was der weer n Oldambtrit en kwam k weer op scheuvels bie zulfde brug laans. Dou lag mien bruier doar in onderwaal, doodmuid en haildaal aan t ind. k Heb zien stempelkoart gaauw mit noar Scheemde nomen en hom op terugraais mit auto oppikt.

Smokje

Mien eerste smokje kreeg k ook ooit op Scheemderweg. Noa t scheuvelies swinters, was ‘verkeren’ aaltied weer over tot n volgende winter. En dou kwam k hom op t dörpsfeest midden in zummer tegen. t Was n prachtege oavend mit steerns aan lucht en smoezeg waarm. Op achtergrond hoelde meziek en lewaaiden minsen, mor wie zöchten stilleghaid op. Verkeren is niks worden, mor dou hebben wie mit aarms om nkander tou n hail ind laans t Noordbrouksterdaip lopen.

Fratsen

Mor ook t fietsen noar schoul haar wel wat. As t slim regende kon je schoelen, bie n lekke baand mog fiets aarns stoan blieven en as t slim waarm was, kregen we wel ais te drinken. Schounen rolden in t daip, jazzen kwamen in t rad en knip wer n moal verloren. Nait ainmoal mor voaker vlogen wie mit fiets over de kop en kwamen mit n boggel in t rad thoes. Van ales hebben we wel mitmoakt. Smörns mozzen wie votmoaken om op tied te komen, mor snommerdags deden we der meer as n uur over en hilden ale meugelke fratsen oet op fiets. Nog roek ik weer bluiende kloaver in baarms en zai k raaitplumen zuzooien aan kaant van weg. En noa dij winter van 1963 het t laand tussen Noordbrouk en Scheemde weken onder wotter stoan.

Bussjefeur en conductrice

Swinters ging k mit bus hinneweer, op n moandkoart, dij doudestieds twaalf gulden en n dubbeltje kostte. Dat was nog in tied van conductrices op bus. Koartjes kocht je bie heur en zai laip mit n tabernoakel veur t lief en draaide doar t koartje oet. Ook haar ze nog n echte leren geldtaas om zied. Ain was aaltied slim stoems, ze haar ons voak op de körrel en din hilden w'ons mor koest. As opschoten goud bedochten wie haile laifdes oet tussen bussjefeur en conductrice. En sums was dat ook nog echt zo. Wie loerden din hou of ze tegen nkander deden. n Enkeld moal zat der n controleur in bus; k herinner mie nog n dikke man mit n bril op en n laange grieze Gadojas aan. Din was t hail rusteg op achterbaank.

Ask oetstap om wat foto's te moaken, vlaigen auto's over de A7 noar Duutslaand tou. Dij ligt kruuslings over Scheemderweg hin, vlak laans boerderij van Ten Hoave. t Stainfebriek is nou n nijmoodse betonboudel en t pompstoatsion is n woonhoes mit n gewoon toentje derveur worden. Pompen binnen vot. k Draai mie om richten Noordbrouk en zai dat Streuper’s hoes ook verswonden is. Wel kin je nou op scheuvels haildaal tot aan t Woar tou. Was dat vrouger ook al zo?

t Is mieterg weer, t wordt stoadegaan duuster en t fototoestel wil ook al nait. Messchain mor beter ook, want mien herinnerns aan dizze weg en vrouger binnen veul mooier as dat dij foto's van vandoag vertellen zollen.