Pioniersgeest

1648 tot 1815

Herinneringen van een eeuweling uit Ulrum

Trijn Aalfs Nienhuis werd op 21 juni 1910 geboren in Ulrum. Dit jaar mocht ze haar 105e verjaardag vieren in een verzorgingshuis in Haren. Trijn heeft de wereld tijdens haar leven enorm zien veranderen. In haar jeugd reden er geen auto's op het Hoogeland en was het normaal dat het café 's ochtends vroeg al open ging. Lenny Bulthuis van het verhalenproject Onze Spullen 2.0 sprak met haar. 

Herinneringen van een eeuweling uit Ulrum

Ulrum in 1925, toen Trijn 15 jaar was. - Foto: www.beeldbankgroningen.nl (1986-21678)

Trijntjes ouders hadden een café, waar zij als kind niet mocht komen. De eerste stamgast stond al om acht uur 's ochtends op de stoep.

Café

 Trijn kreeg naailes van mevrouw Ozinga, de vrouw van drukker Ozinga. Zij zong ook en speelde toneel in Leens. Trijntje zelf speelde ook wel eens mee in een stuk.

Cultureel leven

 De grootvader van Trijn schafte een van de eerste dorsmachines aan en begon deze te verhuren. Het bedrijf breidde zich langzaam uit en op den duur nam haar vader het werk over, naast het café.

Dorsmachines

In het dorp woonden twee hoedenmaaksters. In die tijd droegen mensen altijd hoeden. Trijn herinnert zich nog goed hoe haar lievelingshoedje eruit zag.

Hoedjes

Lenny Bulthuis is initiatiefneemster van Onze Spullen 2.0, een verhalenproject waarin Landgoed Borg Verhildersum, Openluchtmuseum het Hoogeland, het Visserijmuseum Zoutkamp en de Bibliotheek op zoek zijn naar verhalen achter de voorwerpen uit de eigen collecties. De opnames zijn gemaakt in het kader van dit project. De montage van de geluidsfragmenten is van Lukas Boeke.