Macht & Pracht

1958

Groninger Boegbeeld 44: Sicco Mansholt

Europees politicus

Geboren nabij Ulrum in een nest van socialistische herenboeren, groeit Mansholt (1908-1995) uit tot Europees politicus, feitelijk een politicus van wereldformaat. Hij staat aan de basis van de Europese Gemeenschap en het gemeenschappelijk politieke landbouwbeleid. Uiteindelijk streeft hij de politieke eenwording van Europa na, hij krijgt daarom de bijnaam ‘Mister Europe’.

Zijn levensgeschiedenis omvat vele aspecten van de 20e eeuw. Hij mislukt als planter in Indië, maar heeft succes als pionierboer in de Wieringermeer en speelt een rol in het Nederlands verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ten slotte maakt hij carrière in de politiek, van minister van Landbouw tot Europees Landbouwcommissaris.

Aan het eind van zijn loopbaan raakt hij in de ban van het Rapport van de Club van Rome en wordt hij voorvechter van een beter milieu en een betere positie van de ontwikkelingslanden.