Groninger IJkpunt 23: Het Reglement Reformatoir

Na een opstand worden de ergste uitwassen van het bestuur door jonkers op het platteland en het patriciaat in de Stad uitgebannen.

Net als in het gehele land komt het in 1747/1748 in Stad en Lande tot een volksuitbarsting tegen de regenten, die elkaar de mooie baantjes toeschuiven. In het Oldambt is men bovendien vanouds afkerig van de zeggenschap van de Stad. De inwoners willen meer invloed op het bestuur.

Relletjes breken uit en regenten worden bedreigd. Deze stemmen hierdoor noodgedwongen in met een nieuw bestuursreglement, het Reglement Reformatoir, waarbij de stadhouder Willem IV grote macht krijgt. 

Hij mag voortaan vrijwel alle bestuurders en ambtenaren benoemen. De rechtspraak en de zijlvesten worden hervormd en het stadhouderschap wordt erfelijk verklaard. Op inspraak van de bevolking zit hij echter niet te wachten. Hij benoemt in meerderheid regenten. Het Oldambt blijft onder het gezag van de Stad.