Groningen Stad , Macht & Pracht

1922

Groninger Boegbeeld 38: Hendrik Nicolaas Werkman

Drukker, beeldend kunstenaar

Werkman (1882-1945), geboren in Leens, werkt aanvankelijk bij een drukkerij in Sappemeer. Tevens is hij journalist bij het Groninger Dagblad en de Nieuwe Groningsche Courant.

Hij start in 1908 een eigen drukkerij in Groningen. Hij fotografeert sinds 1896 en tekent en schildert vanaf 1917. Hij wordt lid van de Groninger kunstkring De Ploeg. Vanwege financiële problemen vestigt hij in 1922 zijn sterk ingekrompen bedrijf in een pakhuiszolder aan het Lage der Aa. Daar maakt hij zijn eerste ‘druksels’ met een heel eigen techniek met inktrollen, stempels en sjablonen.

In de oorlog produceert hij talrijke prenten en start hij met De Blauwe Schuit een reeks illegale uitgaven. Het hoogtepunt van zijn werk vormen de Chassidische legenden. Werkman wordt in 1945 te Bakkeveen gefusilleerd.