Macht & Pracht

1873 tot 1955

Groninger Boegbeeld 37: Cornelis Jetses

De te Groningen geboren Jetses (1873-1955) krijgt grote bekendheid als illustrator, vooral als de ontwerper van het leesplankje ‘Aap-noot-Mies’. 

Groninger Boegbeeld 37: Cornelis Jetses

Ot en Sien, getekend door Cornelis Jetses

Zijn studie geniet hij aan de Academie Minerva. Bij de drukkerijen Wolters en Casparie krijgt hij een opleiding als lithograaf. Hij studeert aan de Kunstgewerbeschule te Bremen en de Amsterdamse Rijksacademie.

Een zeer vruchtbaar contact komt in 1901 tot stand met de Groninger uitgeverij Noordhoff, waarvoor hij verscheidene schoolleesboekjes van H. Scheepstra en J. Ligthart illustreert, zoals Dicht bij huis en Nog bij moeder, met de hoofdpersonen Ot en Sien. De beide auteurs ontwikkelen samen met M.B. Hoogeveen de nieuwe leesmethode, die uitmondt in het bekende leesplankje. Jetses illustreert ook schoolplaten en (school)boeken, zoals Nienke van Hichtums Afke’s tiental en het Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis van Anne de Vries.