Pioniersgeest

1897 tot 1901

Groninger Boegbeeld 30: Hendrik Goeman Borgesius

Politicus

Hendrik Goeman Borgesius (1847-1917), geboren te Schildwolde uit een vooraanstaand predikanten- en professorengeslacht, wordt na zijn rechtenstudie leraar handelswetenschappen in respectievelijk Winschoten en Zutphen. Ook is de liberale Goeman Borgesius verslaggever en hoofdredacteur van het dagblad Het Vaderland.

Daarna wordt hij lid van de Tweede Kamer; deze functie vervult hij gedurende veertig jaar voor achtereenvolgens de kiesdistricten Winschoten, Veendam, Zutphen, Enkhuizen, Rotterdam en Emmen. Na het uiteenvallen van de liberalen in 1885 wordt hij leider van de Liberale Unie, de grootste van de drie liberale partijen.

Als minister van Binnenlandse Zaken (1897-1901) brengt hij enkele baanbrekende sociale wetten tot stand, waaronder de Leerplichtwet (1900), de Woningwet (1901) en de Ongevallenwet (1901). Goeman Borgesius wordt in 1913 voorzitter van de Tweede Kamer en blijft dat tot zijn overlijden, in 1917.