Pioniersgeest , Groningen Stad

1877

Groninger Boegbeeld 29: Pieter Roelf Bos

Samensteller Grote Bosatlas

De Groninger onderwijzerszoon Pieter Roelf Bos (1847-1902) wordt, na een opleiding aan de Rijkskweekschool, in 1872 leraar Nederlands en Aardrijkskunde aan de HBS te Warffum en daarna in Groningen. 

Hij is auteur van aardrijkskundeschoolboeken en is betrokken bij de totstandkoming van verscheidene schoolplaten en -atlassen, die verschijnen bij Uitgeverij Wolters in Groningen. In 1877 stelt hij met handgetekende kaarten Bos’ Schoolatlas der gehele aarde samen. Aanleiding is de invoering van het vak aardrijkskunde op de HBS. Bos blijft tot 1902 auteur van de atlas. 

Zijn naam siert nog altijd de meest recente, 54e uitgave: de Grote Bosatlas, waarvan Wolters, zij het onder de naam Wolters-Kluwer nog steeds uitgever is.