Pioniersgeest

1993

Boerderij wordt camping in Midwolda

Camping de Bouwte was oorspronkelijk de boerderij en het akkerbouwbedrijf van de familie Glas. De vader van de huidige eigenaar heette Reinder Glas. Hij moest al vroeg de boerderij overnemen, omdat zijn vader overleed. Eigenlijk wilde hij emigreren naar Zuid-Afrika,  maar omdat hij de enige zoon was had hij geen andere keuze. Er waren wel twee oudere zussen, maar die hadden geen ambitie om de boerderij over te nemen. 

Boerderij wordt camping in Midwolda

De boerderij die camping werd. - Foto: de Bouwte

Reinder Glas werd niet gezien als een herenboer, zoals gebruikelijk in deze streek. Arbeiders werden door hem steevast als medewerkers aangeduid en hadden voor die tijd een goed bestaan. In de sociale opvattingen van de familie kende men geen rangen en standen.

Weinig opbrengsten

In de jaren zeventig leverde de akkerbouw te weinig op. Glas besloot zich meer op de groenteteelt te richten, zo werd onder andere witlof verbouwd. Hij hield een periode meststieren; hij fokte stierkalveren op  voor de vleesindustrie. Ook dit leverde onvoldoende rendement  op. Zo ondernam hij wel vaker iets, wat ander boeren niet deden. Hij ontdekte dat het verbouwen van medicinale kruiden een aantrekkelijke inkomstenbron kon zijn. Hij verbouwde medicinale kruiden, die hij leverde aan een kruidencoöperatie in Elburg.

Geen boeren

In zoon Jan, de huidige mede-eigenaar van de camping, school geen boer. Ook de zussen van Jan hadden geen ambitie om de boerderij over te nemen (de geschiedenis herhaalt zich hier). Door ruilverkaveling  ontstond de mogelijkheid om landbouwgrond  aan de noordkant van de boerderij te verkopen. De overige 15 hectare, die ten zuiden van de boerderij lagen kregen (in plaats van landbouwgebied) de status van recreatief. Bovendien grensden deze percelen aan het Midwolderbos en het kanaal, waardoor dit gebied ook aantrekkelijk was als recreatiegebied.

Succesvol

Met medewerking van de Heidemaatschappij begon Jan Glas een camping, ondanks cynische reacties uit de omgeving en het dorp. Geluiden als ‘wie begint er nu een camping in Midwolda’ waren niet van de lucht. Eerst kwam er een weg over het terrein. Voor de aanplant van hagen en bomen kreeg hij subsidie, de Heidemaatschappij had expertise voor de beplanting. Het motto van Jan Glas: ‘waar je zelf geen verstand van hebt, dat moet je ook niet zelf doen’. De camping kwam er en groeide uit tot succesvolle familiecamping, met veel recreatieve mogelijkheden. In 1993 konden de eerste gasten worden ontvangen en kwamen de eerste stacaravans. In 2013 viert het bedrijf zijn 20-jarige bestaan.