Levend erfgoed

Levend erfgoed

Groningen is een provincie met veel 'levend erfgoed'. Dat zijn onder meer tradities bij feestdagen, oude kinderspelen en rituelen bij begraven, maar ook lokale recepten en liedjes en muziek die worden overgedragen van generatie op generatie. Streektaal is een sterk op de voorgrond tredende vorm van immaterieel erfgoed. Samen met Het Huis van de Groninger Cultuur besteden we aandacht aan levend erfgoed.

Lees verder