Wat is De Verhalen van Groningen?

Wat is De Verhalen van Groningen?

De Verhalen van Groningen is een expertisecentrum en projectorganisatie. Wij maken de identiteit van Groningen op een samenhangende manier zichtbaar en beleefbaar. Zo vergroten wij het publieksbereik en de waardering voor de Groninger cultuurhistorie. Onze activiteiten zijn gericht op inwoners van de provincie en bezoekers. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de provincie Groningen.

Wat is onze missie?

Wat is Groningen, wie zijn de Groningers en wat is eigenlijk Gronings? Waar komt dit vandaan en is dat ook altijd zo geweest? En wat kunnen we überhaupt met deze kennis? Het relevant maken van de geschiedenis van Groningen is essentieel voor het versterken van de trots van de inwoners van de provincie Groningen. Kennis van het verleden zorgt ervoor dat je betekenis kan geven aan verleden, heden en toekomst en je zo ‘thuis in Groningen’ kunt voelen.

Wij verleiden bewoners en bezoekers om op een aansprekende en laagdrempelige manier kennis te maken met de Groninger identiteit of daarin deelgenoot te worden. We gidsen deze doelgroepen samen met onze partners middels expedities, verhaallijnen, beleefroutes en arrangementen door ons erfgoed, landschap, onze cultuur en natuur om zo het ‘Groningste van Groningen’ te kunnen beleven.

Wat is onze rol?

De provincie Groningen kent een schat aan kleinschalige pareltjes op het gebied van erfgoed, natuur, landschap en musea. Echter, dit cultuurhistorisch aanbod is erg versnipperd en daarmee moeilijk vindbaar voor zowel de eigen bewoners als de bezoekers. Eenmaal gevonden spreken zowel bewoners als bezoekers grote waardering uit voor de onvergetelijke ervaring die ze hebben opgedaan. De authenticiteit en kleinschaligheid van ons cultuurhistorisch aanbod - juist in deze wereld van massatoerisme - wordt als uniek en verrassend gezien.

Zichtbaar en beleefbaar maken van de identiteit van Groningen

Maar hoe maken we dit kleinschalige en versnipperde aanbod beter vindbaar en hoe we versterken we de trots van de Groningers op hun eigen cultuurhistorie? Hiervoor is het noodzakelijk dat er een ‘kapstok’ is waaraan al die kleinschalige pronkjuweeltjes opgehangen kunnen worden waardoor ze beleefbaar worden en de erfgoedinstellingen op deze manier meer publiek kunnen bereiken. De Verhalen van Groningen biedt deze ‘kapstok’ gebaseerd op de identiteit van Groningen. We werken hierbij met vijf hoofdthema’s die Groningen tot Groningen hebben gemaakt en die ook nog steeds wezenlijk zijn voor het heden en de toekomst van Groningen. De hoofdthema’s geven context, begrip en perspectief. Dat doen ze ieder voor zich, maar ook hier geldt: het geheel is meer dan de som der delen:

WAD & WATER
Water was gevaarlijk en onvoorspelbaar. Niet voor niets is een deel van Groningen voormalige zeebodem. Toch hebben we veel aan de zee te danken: van vruchtbare landbouwgrond tot een levendige handel en scheepvaart.

GRENSLAND
Waar grenzen zijn, is vaak frictie. Grenzen zijn vaak zowel het resultaat van een conflict, als de aanleiding daarvoor. Daarom verschuiven ze ook regelmatig. Groningen heeft om die reden figuurlijk en letterlijk een bewogen geschiedenis, die op veel plaatsen nog aanwijsbaar is.

PIONIERSGEEST
Veen, zand en klei – heel veel meer smaken zijn er niet. Toch wisten pioniers de ondergrond van Groningen eeuwenlang te gebruiken als basis voor innovatie op innovatie. Tot op de dag van vandaag. Van eigenheimers tot energie en van tarwe tot treinkaartjes.

MACHT & PRACHT
Een internationale blik, maar dan wél met een eigen draai aan de uitvoering. Dat typeert Groningen. Van de middeleeuwse romaanse kerken tot de Ommelander borgen en de architectuur van de Groninger Amsterdamse school: ze laten welvaart zien, of dat nu in baksteen, verf, marmer of zilver is.

GRONINGEN STAD
De meeste inwoners, de hoogste toren, de enige universiteit – om maar eens wat te noemen. Groningen is onbetwist dé stad van het Noorden. En dat al lange tijd. Qua macht en pretenties deed het lange tijd niet onder voor een Italiaanse stadsstaat. De officieuze naam ‘Stad’ zegt eigenlijk voldoende.

Wat doet de Verhalen van Groningen?

De hoofdthema’s en de daarbij behorende verhaallijnen die Groningen tot Groningen hebben gemaakt komen tot leven via de volgende kernactiviteiten van De Verhalen van Groningen:

  1. Het verbinden en samenbrengen van versnipperd cultuurhistorisch aanbod

  2. Het aanjagen en coördineren van gezamenlijke themaprogrammeringen

  3. Het bieden van een (digitale) communicatie infrastructuur waarmee we een breed publiek kunnen bereiken

Kernactiviteit 1: Verbinden en samenbrengen van versnipperd cultuurhistorisch aanbod

Binnen de vijf genoemde hoofdthema’s werken we een aantal verhaallijnen uit die de uitzonderlijke landschappelijke en culturele waarden en het toeristisch aanbod met elkaar verbinden. Langs deze verbindende verhaallijnen maken we ons kleinschalige en versnipperde cultuurhistorisch aanbod beter vindbaar. Toeristische producten worden versterkt omdat de verhaallijnen samenhang creëren tussen thematisch verwante bezienswaardigheden en toeristische faciliteiten. Verhaallijnen zijn vooral ook een uitnodiging aan de ondernemers, regio’s en organisaties om mee te doen en hier bijvoorbeeld beleefroutes of arrangementen omheen te ontwikkelen. Een werkwijze die versnippering doorbreekt, samenhang biedt, samenwerking stimuleert en aansprekend aanbod genereert.

Kernactiviteit 2: Aanjagen en coördineren van gezamenlijke themaprogrammeringen

We stimuleren de samenwerking tussen culturele partners en organisaties uit verschillende domeinen om op basis van gezamenlijke en voor een breed publiek aansprekende thema’s activiteiten te ontwikkelen die Het Verhaal van Groningen vertellen. Door een gezamenlijk thema te benoemen kan richting het publiek een ‘strik’ om de afzonderlijke programma’s worden gedaan. Tot en met 2022 zijn thema’s vastgelegd: 100 jaar Vrouwenkiesrecht 2019, 75 jaar bevrijding 2020, Ode aan het Nederlandse Landschap 2021, 350 jaar Groningens Ontzet 2022. We sluiten ook aan bij landelijke thema’s zodat meegelift kan worden op landelijke publiciteit. Zo wordt de promotie van de culturele identiteit van Groningen een collectieve opgave: we vertellen allemaal hetzelfde verhaal maar ieder op zijn eigen niveau.

Kernactiviteit 3: Het bieden van een (digitale) communicatie infrastructuur waarmee we het grote publiek kunnen bereiken

Het bieden van verschillende off- en online communicatiekanalen richting het brede publiek. We realiseren onder meer een online landschap samen met onze partners, zoals Erfgoedpartners. Zo geven wij gedigitaliseerde objecten uit musea of archiefmateriaal een plek in verhaallijnen en verleiden we daarmee bewoners en bezoekers om het verhaal zelf ter plaatse te komen beleven. Ons eigen digitale verhalenplatform, www.deverhalenvangroningen.nl, is het geheugen van Groningen en een bindend element tussen verschillende verhalen, thema’s en regio’s.

De offline component is minstens zo belangrijk. We hebben we regiocorrespondenten in dienst die precies weten wat in hun omgeving leeft en speelt. Zij publiceren maandelijks een paginagroot artikel in de NDC-huis-aan-huisbladen, met een gezamenlijke oplage van ruim 300.000.

We organiseren regelmatig verhalencafés op locatie in de provincie, waarmee nieuwe verhalen worden opgehaald. De Verhalen van Groningen vervult ook een actieve, uitvoerende rol door zelf publieksgerichte activiteiten (films, tentoonstellingen, kunst- en theaterproducties, manifestaties, evenementen) te organiseren of hieraan deel te nemen. Onze activiteiten zijn zo in de haarvaten van de provincie aanwezig, met als doel om de cultuurhistorie in het hart van het publiek te laten komen.

Samenwerking met Marketing Groningen

In onze activiteiten werken we intensief samen met Marketing Groningen. De kennis en expertise van deze organisatie op het gebied van merkmanagement en marktbewerking combineren we met onze cultuurhistorische content en ons netwerk binnen de cultuur- en erfgoedsector. Op deze manier ontstaat er synergie, waarmee we samen het publieksbereik en de -waardering van ons mooie, kleinschalige en authentieke erfgoed kunnen versterken. Tegelijkertijd zorgen we voor aantrekkingskracht en bindingskracht van Groningen op bezoekers en bewoners.

Voor wie is de Verhalen van Groningen?

De Verhalen van Groningen helpt instellingen voor cultuur, erfgoed, landschap en natuur, ondernemers, evenementenorganisatoren, regiomarketingorganisaties en lokale overheden.
We leveren als inhoudelijk kenniscentrum en organisatorisch aanjager een kwaliteitsimpuls, door inhoud anders te bekijken, organiseren of presenteren. Daarmee versterken we niet alleen ons eigen bereik en netwerk, maar vooral ook dat van onze partners.

We bieden workshops om erfgoedorganisaties te leren beter zichtbaar te worden: hoe bereik je meer publiek en nieuwe doelgroepen? Wij zijn zelf een gemakkelijk benaderbare vraagbaak voor alles wat met de cultuurhistorie van Groningen te maken heeft. Vanuit een overzichtspositie verwijzen we door naar collega-instellingen als een vraag daar beter op zijn plek is.