Bestuur en Raad van Advies

Bestuur en Raad van Advies

Bestuur

Het bestuur van De Verhalen van Groningen is onbezoldigd en bestaat uit:

Romke Visser (voorzitter)
Historicus en vicefractievoorzitter Statenfractie Groningen PVDA

Piet Pellenbarg (penningmeester)
Emeritus Hoogleraar Economische Geografie, Rijksuniversiteit Groningen

Lenny Bulthuis (secretaris)
Brouwerij Bulthuis: project- en adviesbureau voor culturele participatie- en educatieprojecten

Peter Groote (lid)
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, basiseenheid Culturele Geografie, RUG

Raad van Advies

In de Raad van Advies van De Verhalen van Groningen zitten vertegenwoordigers van verschillende organisaties in en voor de provincie die als een waardevol klankbord voor ons fungeren:

Roeli Broekhuis
Directeur Erfgoedpartners Groningen

Ilona Ebels
Teamleider Biblionet Groningen

Theo Hoek
Directeur Libau

Harmen van der Hoek
Zakelijk directeur NNT

Geert Pruiksma
Directeur Museum Nienoord, Borg en Nationaal Rijtuigmuseum

Harry Romijn
Adjunct-directeur Groninger Archieven

Ingrid de Vries
Beleidsadviseur Cultuur & Toerisme, gemeente Delfzijl