Nieuwsbericht

Nieuwe rondes Incidenteel Cultuurbudget

Een leuk idee voor een regionaal project rond amateurkunst of Groninger erfgoed? Culturele stichtingen en/of verenigingen kunnen in aanmerking komen voor het Incidenteel Cultuurbudget (ICB)!

Met de inzet van het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

•    participatie: actieve deelname aan culturele projecten;
•    de presentatie van het Groninger erfgoed;
•    publieksbereik;
•    innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
•    (inter)nationale en regionale samenwerking;
•    kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

U kunt vanaf nu een aanvraag indienen. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn: 15 januari 2019 en 15 maart 2019.

Criteria

Let op: uw project moet voldoen aan de criteria! Kijk voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget eerst op www.provinciegroningen.nl en zoek onder het kopje Subsidies, Cultuur op 'Incidenteel Cultuurbudget'. 

Contact

Hebt u na het bezoeken van de website nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevr. R. Orleans van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, telefoonnummer 050 - 316 4774.