Nieuwsbericht

De Verhalen van Groningen op de Dag van de Groninger Geschiedenis

Zaterdag 13 oktober is het de Dag van de Groninger Geschiedenis. Het evenement staat dit jaar in het teken van ‘opstand’. Opstand is van alle tijden en kent vele vormen. De Verhalen van Groningen vertelt op deze dag verhalen over drie verschillende aspecten uit de Groninger geschiedenis die raakvlakken hebben met opstand: gaswinning, verzet en vrouwen. 

De ontdekking van de Groninger gasbel

Op 29 mei 1959 vond de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aardgas in de grond bij Kolham. Na enkele jaren werd duidelijk dat onder Groningen het grootste gasveld van Europa verborgen lag. De ontdekking van de Groninger gasbel beïnvloedde de levens van vrijwel iedereen in Nederland. Onze expositie De ontdekking van de Groninger gasbel vertelt hoe boeren, nationale en lokale overheden, burgers en wetenschappers in de jaren zestig van de vorige eeuw de gevolgen van gaswinning beleefden.

Al in de jaren zeventig klonken er kritische geluiden wat betreft de welvaartsverdeling in Nederland. Groningers kwamen in opstand tegen de ‘achterstelling van het Noorden’, omdat men vond dat de Groningen zelf niets terugzag van de aardgasbaten. Veel van deze gevoelens leven vandaag de dag nog steeds, versterkt door de aardbevingsproblematiek. Onze expositie besteedt ook aandacht aan de kansen voor Groningen: Noord-Nederland vervult inmiddels een wereldwijde voortrekkersrol op het gebied van energietransitie.

Voortdurend Verzet: verzetsstrijders toen en nu

Het is het Jaar van Verzet. Het afgelopen jaar toonde De Verhalen van Groningen (in samenwerking met het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en historische verenigingen en stichtingen uit de hele provincie) portretten van verzetsstrijders. In Nederland vond verzet vooral plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar tot op de dag van vandaag komen mensen overal ter wereld in opstand tegen misstanden. Verzet is voortdurend.

Het verzet, zowel toen als nu, is gebaat bij gezichten: portretten die het mogelijk maken om idealisme, noodzaak of medemenselijkheid in de ogen te kijken. De portretten van de verzetsstrijders zijn te zien op www.groningen4045.nl. Het OVCG en De Verhalen van Groningen selecteerden een aantal portretten voor hun reizende tentoonstelling Voortdurend Verzet. Deze tentoonstelling zal te zien zijn op de Dag van de Groninger Geschiedenis.

<p>Portretten van verzetshelden.</p>

Portretten van verzetshelden.

Groninger Vrouwengalerij

Groningen heeft veel sterke en vooruitstrevende vrouwen voortgebracht: van excentrieke kunstenaars tot idealistische politici, en van wereldberoemde sopranen tot grensverleggende wetenschappers. Toch zijn deze Groninger vrouwen bijna niet terug te vinden in de regionale en nationale geschiedschrijving. Tijd om in opstand te komen! De Verhalen van Groningen maakt daarom een online galerij met portretten van vijftig bijzondere Groninger vrouwen.

Maar wie krijgen een plekje in deze galerij? Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Op de Dag van de Groninger Geschiedenis kun je alvast kennis maken met de vijf uitzonderlijke Groninger vrouwen van onze Groninger Vrouwengalerij. Maar ook jouw ideeën horen we graag. Kom langs en nomineer jouw favoriete Groninger vrouw op ons prikbord!

<p>De Groninger Vrouwengalerij.</p>

De Groninger Vrouwengalerij.

Meer info

De Dag van de Groninger Geschiedenis wordt georganiseerd door de Groninger Archieven, het Centrum Groninger Taal & Cultuur, De Verhalen van Groningen en vier andere organisaties. Het evenement, dat geopend wordt door Hans Goedkoop (presentator van Andere Tijden), speelt zich af bij de Groninger Archieven. Voor het volledige programma (en eventuele inschrijving), zie https://dagvandegroningergeschiedenis.nl/.