Zilverschatten van Maarland

Zilverschatten van Maarland

Na langdurige restauratie- en herstelwerkzaamheden wordt zondag 2 november de Petrus en Pauluskerk in Loppersum weer in gebruik genomen. Voor die gelegenheid is in de Groninger Zilverkamer in Appingedam (voormalige SNS-bank) een drie maanden durende expositie ingericht. Daarin zijn belangrijke en kostbare zilver- en kunstschatten te zien die met de kerkgeschiedenis en de historische kerkgebouwen van de hervormde gemeente Maarland te maken hebben.

Zilverschatten van Maarland
Avondmaalstel. - Foto: Parkkerk

Het tentoongestelde materiaal is zowel uit eigen kerkelijk bezit afkomstig, als achterhaald bij diverse musea en particulieren. Het zilver is aangevuld met niet eerder getoonde archiefstukken en met schilderijen (o.a. van Henk Helmantel) en illustraties van de acht kerken die Maarland in gebruik heeft. 

Tijdens de tentoonstelling, die te bezichtigen is tot 28 februari 2015, vinden vele activiteiten plaats, zoals lezingen, zilverkeuringen, taxaties, schoonmaakworkshops en optredens. “Schatten van Maarland” is tevens de titel van een boekje dat in samenwerking met de Groninger Zilverkamer wordt uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling. Het boekje is rijk geïllustreerd met foto’s van onder andere Mark Stoter en bijzonder fraai vormgegeven door Ton Keuning uit Appingedam.

Op Valentijnsdag (14 februari) organiseert de Zilverkamer een High Tea gekoppeld aan een korte rondleiding.

Voor meer informatie en openingstijden kijkt u op de site van de Zilverkamer

Zie ook