Wereldlijke macht en kerkelijke pracht

Wereldlijke macht en kerkelijke pracht

Op Landgoed Verhildersum is een tentoonstelling te zien over het landleven van de Noord-Groninger elite op het platteland. Na de Katholieke kerk en de landadel drukte aan het eind van de achttiende eeuw de Groninger boer steeds meer een stempel op het culturele en economische leven.

De tentoonstelling 'Wereldlijke macht en kerkelijke pracht' gaat in op het Groninger muziekleven en de cultuur van de zeventiende tot de twintigste eeuw. Dat gebeurt aan de hand van historische grootheden als Anna Habina van Lewe van Middelstum, dominee Winter uit Zuidhorn, Petrus van Oeckelen en Johan van Meurs.

Orgels

In de expositie, in samenwerking met Stichting Hinszorgel Leens, wordt het verhaal verteld van de kostbare inventaris van de Groninger kerken, kloosters en borgen. Het verhaal wordt gecentreerd rond een muzikaal thema, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan orgels en orgelmuziek. Nergens ter wereld zijn op zo’n beperkt geografisch gebied zoveel belangwekkende historische orgels te zien en te beluisteren als in de provincie Groningen. Zo ontvouwt zich de geschiedenis van de verborgen schatten in Groningen voor het eerst op deze manier.

Het beroemde Hinszorgel in de Petruskerk van Leens is in 1733 in opdracht van Anna Habina Lewe van Middelstum, douairière Tjarda van Starkenborgh, (borg)vrouwe van Verhildersum, gebouwd door Albertus Anthonie Hinsz. Vijftig jaar geleden is dit orgel na een ingrijpende restauratie weer in gebruik genomen en sindsdien organiseert Stichting Hinszorgel Leens in de zomerperiode hier elke week orgelconcerten.

Aansluitend bij deze expositie is in het koetshuis van Verhildersum ‘Gronings Erfgoud’ te zien. In deze expositie staan erfstukken zoals (streek)sieraden centraal. Groningen staat immers bekend om de rijke streekdracht met bijbehorende prachtige sieraden. Maar ook speciaal zijn de interieurstukken, die na honderd jaar terug zijn op Verhildersum.

<p>Het orgel van Hinsz in de Petruskerk van Leens.</p>

Het orgel van Hinsz in de Petruskerk van Leens.

Zie ook