Vrijheid in het Bevrijdingsbos

Vrijheid in het Bevrijdingsbos

Net als in voorgaande jaren is in samenwerking met een andere gemeente uit de provincie Groningen de viering in en om het Bevrijdingsbos vormgegeven. Dit jaar is de gemeente Ten Boer onze gastgemeente. ’s-Morgens verzorgt de gemeente Ten Boer het programma in de Stefanuskerk, waar de burgemeester van de gemeente, de heer Van de Nadort, zal spreken over een van de kinderrechten in relatie tot de vrijheid. Aansluitend volgt een programma in het Bevrijdingsbos. Hierbij zal ook de Ambassadeur van Canada aanwezig zijn. Het Politieorkest Noord Nederland verzorgt de muzikale omlijsting in Het Bevrijdingsbos.

Vrijheid in het Bevrijdingsbos
Het Bevrijdingsbos aan de Noorddijkerweg in Groningen

Het programma in Het Bevrijdingsbos ziet er als volgt uit:

10.00 -11.00 uur bijeenkomst voor genodigden in de Stefanuskerk met diverse sprekers en omlijst met muzikale klanken

11.30 uur Muzikaal optreden van het Politie Orkest Noord Nederland op het Plein van de Vrede in het Bevrijdingsbos. Na het lossen van de vrijheidsduiven zal door iemand van Unicef iets worden verteld over de kinderrechten. Aansluitend worden kransen gelegd op het regimentenplateau door de Ambassadeur van Canada, de Commissaris van de Koning, de burgemeester van de gemeente Ten Boer en het bestuur van de Stichting Het Bevrijdingsbos. Daarna leggen aanwezigen witte anjers op het regimentenplateau.

12.20 uur Boomplantingen op het Maple Leaf eiland door de Ambassadeur van Canada en de burgemeester van de gemeente Ten Boer

12.30 uur Einde ceremonie in Het Bevrijdingsbos

13:40 uur Vertrek van een Bevrijdingsboom richting Ten Boer vanaf Kerkenheem

14:15 uur Muzikale omgang van parkeerplaats gemeentehuis Ten Boer naar het Amaliapark. Hier zal de boom geplant worden.

15:00 uur Einde programma Ten Boer

Zie ook