Vesting Spectaculum in Bourtange

Vesting Spectaculum in Bourtange

Op zaterdag 12 en zondag 13augustus vindt het Vesting Spectaculum plaats in de Vesting Bourtange. In dit weekend opent Bourtange de vestingpoorten voor de “Fogelvreien” en u kunt een reis terug in de tijd beleven. Van Middeleeuwen tot en met de 80-jarige oorlog, alles ademt  de cultuur en het leven uit het roemruchte verleden. 

Vesting Spectaculum in Bourtange
Re-enactors spelen scènes uit de Tachtigjarige Oorlog na. - Foto: Vesting Bourtange

Tientallen handelaren, met waren uit vroeger tijden, proberen hun artikelen aan de man te brengen en allerlei lieden bevolken de Vesting om hun kunsten te vertonen. 

De barbier, de smid, de mandenmaker, de wever maar ook de charlatans, jongleurs en chirurgijnen zijn aanwezig. Muzikanten en dansers tonen hun kunnen om de bezoekers van heinde en verre te onderhouden.

Diverse groepen re-enactors met musketiers, piekeniers, soldatenvrouwen en kinderen bevolken de Bastions, de buitengebieden van de Vesting en het marktplein en beelden het turbulente leven in een Vestingbolwerk van vroeger uit.

Op het Pastoorsbolwerk is een groot kamp ingericht met allerlei historische spelletjes voor kinderen opdat het Vesting Spectaculum speciaal voor gezinnen een onvergetelijke dag kan worden. 

Op zaterdagavond nodigen we u speciaal uit voor de nacht van de Middeleeuwen. Wegen en gebouwen en de stands van de handelaren worden verlicht met flambouwen, fakkels, lichtpotten en lampen en vormen het decor voor een turbulent schouwspel in alle straatjes en verborgen plekjes in de vesting

Zie ook