Vernieuwde 'Kloosterspieker' Ter Apel

Vernieuwde 'Kloosterspieker' Ter Apel

In de vernieuwde Kloosterspieker Ter Apel wordt vanaf februari 2017 interessante informatie uit de streek bijeen gebracht en toegankelijk gemaakt. 

De huidige Kloosterspieker die op de kloosterenclave van Klooster Ter Apel staat, is een replica van een historische voorraadschuur uit 1650, gebouwd op originele zwerfkeien en afgewerkt met leem en riet. Oorspronkelijk diende de schuur als schaapskooi op de Kloosterenclave. De naam ‘spieker’ is een afgeleide vorm van het woord spica, dat is het Latijnse woord voor korenaar. Spicarium is Latijns voor de opslagplaats voor het koren, een voorraadschuur of graanzolder.

Van prehistorie tot vroege middeleeuwen was een spieker een graansilo gebouwd op palen om de geoogste korenaren die van het land kwamen droog en veilig voor ongedierte te kunnen opslaan. Later werden ze vooral gebruikt als een soort graanpakhuis of graansilo, onder andere door grootgrondbezitters en kloosters, die hier het graan opsloegen dat ze ontvingen als in natura betaalde pacht en "tienden" (‘een tiende’ van de oogst van hun pachters). Vandaar dat de spiekers ook wel tiendenschuur werden genoemd. Vanwege de veiligheid waren ze in de latere middeleeuwen meestal van steen.

Restauratie

Op de plaats waar de spieker nu staat heeft vroeger nooit een spieker gestaan. De originele spieker van het Klooster stond achteraan de Poortweg in Ter Apel. De schuur op de kloosterenclave diende een tijdje als opslagruimte voor de kloosterorganisatie, maar de stichting wilde graag de spieker voor komende generaties behouden en dat betekende noodzakelijk onderhoud en duurzame renovatie. Het doel van de renovatie was om de voorraadschuur van vroeger te behouden, maar dan niet met een voorraad goederen, maar met een voorraad kennis en wetenswaardigheden uit de regio. Zo werd de renovatie van de Kloosterspieker in 2015 benut om ambachtelijke kennis en vaardigheden en het gebruik van nieuwe duurzame materialen te combineren.

Regiopromotie

In de Spieker wordt vanaf februari 2017 interessante informatie uit de streek bijeen gebracht en toegankelijk gemaakt voor bezoekers op een laagdrempelige manier. Historisch beeldmateriaal van Ter Apel en toeristische informatie over Westerwolde en de directe omgeving van het klooster wisselen elkaar af en geven de bezoekers een goed beeld van de prachtige omgeving en haar rijke verleden.
De presentatie in de Spieker is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Museum Klooster Ter Apel en Novariet.

De openingstijden van de spieker zijn gelijk aan de openingstijden van Klooster Ter Apel. 

Zie ook