Verhalenavond over de Rottums

Verhalenavond over de Rottums

Stichting Verdronken Geschiedenis organiseert i.h.k.v. het project ‘Verhalen van de Eems-Dollardkust’

 i.s.m. Cultuurhistorische Vereniging Stad en Lande, Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling-Noord, RHC Groninger Archieven en Stichting Vrienden Rottumeroog en Rottumerplaat een:

VERHALENAVOND OVER DE ROTTUMS

Verhalenavond over de Rottums

Een klein koninkrijk

Groningen bezit slechts twee kleine Waddeneilanden die bovendien onbewoond zijn. Ze spreken wel sterk tot de verbeelding en oefenen vanwege hun ligging in verboden (natuur)gebied een sterke aantrekkingskracht uit . De strandvoogden van ‘Rottum’ beheerden een klein ‘koninkrijk’.

'Oog' en 'Plaat'

Rondom de beide intrigerende eilanden ‘Oog’ en ‘Plaat’ wordt een verhalenavond georganiseerd met als sprekers: drs. Koos de Vries over de geologie in dit dynamische waddengebied; dr. Egge Knol over de kapen (zeebakens) waarover hij een publicatie voorbereidt, dr. Albert Buursma over Rottumbewoner graaf Clancarty en drs. Erik de Graaf over de voogdendynastie Van Dijk. Voorts worden enkele verhalen aan de hand van archiefstukken, aanwezig in de Groninger Archieven, verteld en kunnen mensen eigen belevenissen met betrekking tot de Rottums vertellen.

Verhalen

Een ieder die ook een verhaal – of verhalen - wil vertellen (en dat kan ook via een interview), hoeft niet per se aan te sluiten bij de onderwerpen van deze avond. De verhalen mogen zeer uiteenlopend zijn: van landbouw en visserij tot archeologische vondsten of milieuproblematiek en van bijzondere personen of scheepvaart tot smokkelarij of inpolderingen. De verhalen zullen later worden bewerkt en geplaatst op websites (de Verhalen van Groningen) en een gedeelte wordt geselecteerd en bewerkt voor een boek.

Behalve mensen die een verhaal hebben te vertellen, zijn ook belangstellenden van harte welkom.

Meer informatie (o.a. programma): www.verdronkengeschiedenis.nl

Aanmelding voor verhalen: verhaleneemsdollardkust@gmail.com

Zie ook