Veendammer schepen in de Sonttolregisters

Veendammer schepen in de Sonttolregisters

Tolheffen in de Sont was voor de Deense koningen eeuwenlang een zeer belangrijke bron van inkomsten.  Daarvan werd, over de periode van 1497 tot 1857, een uitgebreide administratie bijgehouden. Welke producten werden vervoerd? Waar kwam het schip vandaan? Hoeveel belasting werd er betaald? Wat was de naam van de schipper? 

Veendammer schepen in de Sonttolregisters
Schipper Berend Berents uit Veendam (nummer 538) moest op 3 september 1774 voor zijn lading ballast 2 daalders tol betalen in de Sont. - Scan uit de Sonttolregisters

De Sont is de zeestraat die de Noordzee en de Oostzee met elkaar verbindt. De doorgang is op zijn nauwst 4,5 kilometer. Het is een van de drukst bevaren waterwegen in de wereld en dat was in vroeger tijden ook al zo. 

In 2009 is Tresoar, in samenwerking met de RUG, begonnen met het invoeren van de Sonttolgegevens. In een databank worden de gegevens van ongeveer 1,8 miljoen doorvaarten vastgelegd. Een bijzondere en waardevolle bron voor onderzoekers, historici en belangstellenden.

De gegevens van de registers laten zien dat er, behalve veel Friese, ook veel Groninger schippers op de schepen voeren. Tijdens de lezing wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Sonttolregisters, de rol van de Republiek der Nederlanden in de Oostzeehandel en het invoerproject. Speciale aandacht zal er zijn voor Veendam en Wildervank in de Sonttolregisters.

Informatie

De lezing vindt plaats in het Veenkoloniaal Museum en start om 20.00 uur. Toegangsprijs is €3,50.

Zie ook