Trans(Re)Formatie – Kloosters en Kerken als broedplaatsen voor vernieuwing?

Trans(Re)Formatie – Kloosters en Kerken als broedplaatsen voor vernieuwing?

“Trans(Re) formatie” is een grensoverschrijdend project in het noordelijke Nederlands-Duitse grensgebied rondom de Reformatie.

Trans(Re)Formatie – Kloosters en Kerken als broedplaatsen voor vernieuwing?
Van links naar rechts: foto's van de Johannes a Lascobibliothek in Emden, Klooster Ter Apel en Klosterstätte Ihlow

“Trans(Re) formatie” is een grensoverschrijdend project in het noordelijke Nederlands-Duitse grensgebied rondom de Reformatie. Deze regio had in de 16e eeuw een gemeenschappelijke taal, cultuur en economie. In de tentoonstellingen in Museum Klooster Ter Apel, de Johannes a Lasco Bibliothek in Emden en Klosterstätte Ihlow wordt de betekenis van het klooster onderzocht gedurende de Reformatie. Daarnaast zijn er ontdekkingsroutes uitgezet langs de kerken in Groningen en Ostfriesland en wordt er een gezamenlijk magazine uitgebracht door de Stichting Oude Groninger Kerken. Het project loopt van 26 augustus t/m 3 december 2017. De tentoonstellingen, routes, magazines en alle promotiematerialen zijn tweetalig: Nederlands en Duits.

De tentoonstelling in Museum Klooster Ter Apel

De provincie Groningen kende tot de Reformatie 34 kloosters van 8 verschillende orden. Hoewel er veel bekend is over de leer van deze orden en de geschiedenis van de kloosters, is er nog weinig aandacht geweest voor de bewoners van de kloosters die ten tijde van de Reformatie hun leven hebben moeten hervormen.

In de provincie Groningen ging de opkomst van de Reformatie hand in hand met de strijd tussen de Nederlandse Gewesten en de Spanjaarden, tussen de Ommelanden en de stad Groningen en daarmee dus ook tussen calvinisten en katholieken, zoals kloosterlingen. Veel kloosterlingen moesten het klooster in de Ommelanden verlaten en trokken naar de stad. Sommige werden gearresteerd, vervolgd of zelfs vermoord en een aantal is bekeerd tot het protestantisme. In de tentoonstelling ligt de focus op de verhalen van deze kloosterlingen, en dan met name een aantal laatste abten van kloosters in de Ommelanden. Daarnaast wordt het verhaal van Johannes Emmen, de laatste prior en tevens de eerste predikant van Klooster Ter Apel, uitgelicht.

Zie ook