Tentoonstelling 1000 Woningenplan

Tentoonstelling 1000 Woningenplan

In woonzorgcentrum De Tjamme in Beerta is een tentoonstelling over het 1000-Woningenplan te zien. De expositie, die loopt van woensdag 1 februari tot en met zondag 19 maart, verhaalt over de woningnood in de dorpen van Groningen rond het jaar 1950. Belangstellenden kunnen de tentoonstelling dagelijks bekijken tussen 9.00 en 16.00 uur. De entree is vrij toegankelijk.

Tentoonstelling 1000 Woningenplan
Woningen van het 1000-woningenplan, te herkennen aan de drie witte blokjes boven de deur. - Foto: Collectie Gemeente Eemsmond

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de noodzaak, het ontstaan van het plan, de bouw en de bewoning van de (meer dan) duizend huizen van het 1000 Woningenplan in de dorpen van Groningen. Op het platteland van Groningen heerste een grote en chronische woningnood en bijgevolg mensonwaardige woonomstandigheden. Elke poging tot krotopruiming zorgde ervoor dat die woningnood alleen maar groter werd. Een halve eeuw na het in werking treden van de Woningwet uit 1901 was het eindelijk zover: op het platteland van Groningen, in 31 dorpen tegelijk, zou gebouwd worden. Dankzij het initiatief en het doorzettingsvermogen van burgemeester Huib Ottevanger van Ulrum, werd in 1950 een plan goedgekeurd door het Rijk voor de bouw van ruim duizend woningen voor arbeiders, in rijtjes van zes of meer. 

Zie ook