Symposium storytelling voor erfgoedorganisaties

Symposium storytelling voor erfgoedorganisaties

Storytelling is voor de erfgoedsector een middel om cultuur, erfgoed en kunsten voor een breed publiek relevant en levend te maken. Steeds meer onderzoeken onderschrijven dat de mens is gemaakt om te leren middels verhalen. Een goed verhaal is in staat emoties en ervaringen rechtstreeks over te brengen op het publiek. Omdat emotie langer blijft hangen dan feitenkennis, is storytelling bij uitstek een middel om de verhalen van uw erfgoed, collectie of monument over te brengen op uw publiek. We nemen de casus Ulrum 1834, de Afscheiding door Hendrik de Cock, als voorbeeldcasus.

Symposium storytelling voor erfgoedorganisaties
Remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel. - Foto: Marketing Groningen

Programma

10:00 ontvangst

10:15 Diverse sprekers vertellen over het concept storytelling, storytelling in musea, Groningse voorbeelden. O.a. Ernst Daniel Smid vertelt het verhaal van Ulrum 1834 en de nieuwste technologische ontwikkelingen om verhalen over te brengen komen aan bod.

12:30 lunch en bezoek aan de FabLab Groningen experience hoek

13:30 actief middaggedeelte met ingebrachte cases

16:00–17:00 Afsluitend samenzijn

Dit symposium is een samenwerking van De Verhalen van Groningen, de Stichting Oude Groninger Kerken en Erfgoedpartners en is gratis toegankelijk voor genodigden. 

Zie ook