Symposium Kerstvloed 1717

Symposium Kerstvloed 1717

Op kerstavond 1717 werd het noordelijk kustgebied getroffen door de grootste natuurramp die Nederland in de afgelopen vier eeuwen heeft gekend. Grote delen van Groningen, maar ook van Friesland, midden en zuidwest-Nederland, Noord-Duitsland en Denemarken overstroomden, nadat de dijken onder het stormgeweld waren bezweken. De Kerstvloed eiste duizenden mensenlevens; tienduizenden stuks vee verdronken en ook de materiële schade was enorm. Het herstel van de dijken zou nog jaren duren, maar leidde wel tot een revolutie in de kustverdediging.

Symposium Kerstvloed 1717
Gravure De Kerstvloed van 1717

Onder de noemer ‘Kerstvloed 1717’ organiseert Erfgoedpartners een symposium, dat wordt gehouden op zaterdag 10 december aanstaande. Een jaar te vroeg, zou u kunnen denken, maar niets is minder waar. Aan de vooravond van een jaar vol activiteiten willen we een goede inhoudelijke aftrap geven. De Kerstvloed was niet zozeer een gevolg van een zware storm en zwakke dijken, maar ook de weersomstandigheden waren uitzonderlijk. Voor iedereen die wil weten in welke omstandigheden deze ramp zich kon voltrekken, wordt dit symposium gehouden.

Programma

Het ochtendprogramma staat onder leiding van Mathijs Deen. Historicus Hidde Feenstra geeft een historisch overzicht op basis van bronnen; Ton Lindeman (meteoroloog) heeft een reconstructie van de weersomstandigheden rond Kerst 1717 gemaakt; Simon Kadijk (directeur [kerken]verzekeraar Donatus) vertelt een verhaal over de impact van de tsunami in India in relatie tot zijn door de Kerstvloed omgekomen voorouders in Westernieland; Peter van Dijken van het Waterschap Noorderzijlvest besluit met een relaas over dijkbouw in verleden, heden en toekomst.

Voor het middagprogramma kunnen mensen zelf in beweging komen. In ‘t Zielhoes te Noordpolderzijl bezingt Alex Vissering de Wadden. Ook de band ‘De Haip’ en visserskoor ‘De Zielrietzangers’ uit Usquert laten van zich horen. Voorts zijn er verhalen over stormen en dijkbewaking door de laatste sluiswachter van Noordpolderzijl en door Simon Kadijk. Graaf Clancarty (1668-1738) vertelt over zijn verblijf op Rottum en zijn vlucht na de stormvloed naar ‘Groot Zeewijk’. ’t Zielhoes Noordpolderzijl: voormalige sluiswachterswoning, nu café

Het ochtendprogramma vindt plaats in het Hogeland College te Warffum van 09:30 uur tot 13:00 uur. De middagactiviteiten zijn van 14:00 tot 17:00 uur in ‘t Zielhoes te Noordpolderzijl. Het bedrag voor het symposium en de lunch à € 10,- per persoon dient vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL32 TRIO 0784 8534 28 ten name van Erfgoedpartners onder vermelding van ‘Kerstvloed’ en met duidelijke vermelding van dezelfde naam die u gebruikt heeft bij de aanmelding via info@erfgoedpartners.nl .

Dit project wordt financieel mede mogelijk door de Waddenacademie en de gemeente Eemsmond.

Zie ook