Subsidie nodig voor een kunst/ erfgoedproject?

Subsidie nodig voor een kunst/ erfgoedproject?

Organiseer je een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan kom je misschien in aanmerking voor een subsidie uit het Incidenteel Cultuurbudget (ICB).

Er zijn al mooie projecten ingediend voor het Incidenteel Cultuurbudget, maar er is ruimte voor meer.

De regeling  ICB is bedoeld voor amateurkunst en erfgoedprojecten die de volgende doelen hebben:

·         participatie: meedoen aan activiteiten;

·         presentatie van het Groninger erfgoed;

·         publieksbereik;

·         innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);

·         (inter)nationale en regionale samenwerking;

·         kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

De volgende rondes sluiten op 15 mei en 1 september 2017. Meer weten? Kijk op: https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/cultuur/incidenteel-cultuurbudget-icb/

Zie ook