Stinzenrondleiding in Domies Toen

Stinzenrondleiding in Domies Toen

In Domies Toen staan nagenoeg alle bekende en minder bekende stinzenplanten. Op 17 april vindt er een speciale rondleiding plaats langs deze flora, die typisch is voor borgen, steenhuizen en buitenplaatsen.

Stinzenrondleiding in Domies Toen
De winterakoniet (Eranthis hyemalis), een van de bekende stinzenplanten of börgbloumkes. - Foto: Stanze via Flickr

De term stinzenplanten is afgeleid van het Friese woord 'stins', dat in de middeleeuwen gebruikt werd om een versterkte stenen (adellijke) woning aan te duiden. De Groningse naam voor een steenhuis is 'borg' en men noemt stinzenplanten in Groningen dan ook wel "Börgbloumkes". Stinzenplanten treffen we alleen aan op terreinen die behoord hebben tot stinzen, borgen, kastelen, buitenplaatsen, oude boerderijen en in pastorietuinen. Buiten deze terreinen komen de stinzenplanten in die omgeving in het wild niet voor.

De rondleiding start op 8 mei, Moederdag, om 13.30 uur bij de theeschenkerij. Kosten bedragen €5,50 per persoon (€3,- tuin en 2,50 voor de rondleiding); donateurs hebben gratis toegang tot de tuin.

Zie ook