Stefan van der Poel over Leo Polak

Stefan van der Poel over Leo Polak

De dagboeken van Leo Polak (1880-1941), hoogleraar wijsbegeerte aan de RUG, bieden een hoogstpersoonlijk en veelomvattend beeld van een leven. Stefan van der Poel geeft een lezing over deze dagboeken, die voor het eerst zijn vrijgegeven voor onderzoek.

Stefan van der Poel over Leo Polak
Leo Polak. - Foto: www.humanistischecanon.nl

Leo Polak was jurist, filosoof, ethicus en sinds 1928 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Groninger universiteit. Hij wist dat de gevaren die hem sinds de jaren dertig omringden steeds dreigender werden. Tegelijkertijd trachtte hij zijn euthymia (gemoedsrust) te bewaren. In zijn dagboeken, die hij vrijwel tot het einde toe bijhield, is te lezen op welke wijze hij zich staande trachtte te houden. Zeer nauwkeurig beschrijft hij zijn ontslag aan de Groninger universiteit, zijn arrestatie en ondervraging door de SD en zijn verblijf in de gevangenissen van Groningen en Leeuwarden. Zijn relaas wordt abrupt afgebroken op de dag dat hij naar Sachsenhausen wordt gedeporteerd. Van deze laatste periode resteren slechts enkele brieven en een verslag van een medegevangene.

Dr. Stefan van der Poel is historicus en als universitair docent werkzaam aan de RuG. Van zijn hand verschenen onder meer Joodse stadjers (2004), Leo Frank (1908-1944). Politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930 (2005), 100 jaar Folkingestraat-synagoge (2006) en Joods leven in Groningen. Oorsprong en herinnering (2011).

Voor meer informatie over de lezing bezoekt u de website van de synagoge Folkingestraat.

Zie ook