Slag bij Noordhorn

Slag bij Noordhorn

Op 29 en 30 augustus wordt de Slag bij Noordhorn uit 1581 nagespeeld. Het hele dorp wordt dan ‘ingenomen’ door Spaanse en Staatse troepen en burgers in kostuums uit de 16e eeuw. Een levensechte Hagenpreek en Slag wordt nagespeeld op het grasveld aan de Langestraat.

Slag bij Noordhorn
Het naspelen van de Slag bij Noordhorn. - Foto: www.schansenkrijg.nl

Op 30 september 1581 vond er tussen Noordhorn en Niezijl een veldslag plaats waar gestreden werd tussen de Koninklijke (Spaanse) troepen onder leiding van kolonel Francisco Verdugo en de Staatse (Hollandse en Friese) troepen onder leiding van graaf Willem Lodewijk. In de herfst van 1581 werd onder druk van genoemde Staten-provinciaal van Friesland  een troepenmacht richting Niezijl en Noordhorn gestuurd. Aanvoerders waren Graaf Willem Lodewijk (later Us Heit genoemd) en de Schotse edelman Norreys of Norrits. Tussen Noordhorn en Niezijl werd slag geleverd, maar uiteindelijk liepen de Staatse troepen in een door Verdugo opgestelde hinderlaag. Wat er van de Staatse troepen overbleef trok zich gewond en de vele gesneuvelde achterlatend, terug op de Bomsterschans te Niezijl.

Voorafgaand aan het strijdgewoel zal er een hagenpreek worden gehouden naast het slagveld. Een Hagenpreek is een godsdienstoefening in de open lucht die gehouden werd in de 16e eeuw toen er voor de protestanten geen plaats in de reguliere kerken was. Zowel op zaterdag als op zondag vindt de Hagenpreek om 11.00 uur plaats op het terrein waar aansluitend de Slag wordt geleverd. Bij deze Hagenpreek zullen vele vrijwilligers figureren in kledij uit die periode. 

 

Kaartjes

De kaartjes (€ 3,50  voor alle leeftijden) geven tussen 11.00 en 15.00 uur toegang tot het evenemententerrein waar de Hagenpreek, demonstraties van re-enacters en de Slag zal plaatsvinden. De andere activiteiten in het dorp, zoals de historische markt, de tentoonstelling  in de molen Fortuna en het bivak/historisch kampement zijn vrij toegankelijk. Voor meer informatie kijkt u op de website schansenkrijg.nl.

Zie ook