Sint Martinus Pronkjewails

Sint Martinus Pronkjewails

Sint Martinus is niet voor niets de beschermheilige van de armen. Het evenement Sint Martinus’ Pronkjewails wil de veerkracht tonen van de arme kant van de Stad, van de wijze waarop deze mensen in het leven staan en hun inspiratie om zich staande te houden. De avond begint met een inloop en informatiemarkt, met daarna presentaties, interviews en filmportretten over en met Stadjers die vertellen over hun armoede en hoe ze daar mee omgaan.

Sint Martinus Pronkjewails
Schildering van Sint Martinus in de noordertransept van de Martinikerk.

Dagprogramma

Overdag zal in de Martinikerk op verschillende andere manieren aandacht aan Sint Martinus gegeven worden. De Vrienden Martinikerk bereiden verschillende concerten voor. Auke de Boer verzorgt een carillonconcert om 12.00 uur en organist Johan Beeftink bespeelt het Arp Schnitgerorgel tussen 12.30 en 13.30 uur. Daarnaast treden het Vocaal Ensemble Camerata Trinitati en het Schoolensemble GSV onder leiding van Marcel den Os op.
Aan het einde van de middag is er een Sint Martinus Vesper (17.00-17.30 uur) en wordt in de kerk een schilderij van Sint Martinus, vervaardigd door beeldend kunstenaar Egbert Modderman, onthuld om 17.30 uur.

Avondprogramma

Vanaf 19.30 is er een open inloop met muziek van de Harmonie Patrimonium en een informatiemarkt over de mogelijkheden om de armoede in de stad terug te dringen of te voorkómen. Er zijn ‘weggeefkasten’, waar het publiek goederen kan inbrengen voor ‘de arme kant van Groningen’.

Vanaf 20.00 uur zijn er presentaties en interviews, live en op film, over en met Stadjers die vertellen over hun armoede en hoe zij daar mee omgaan. Patrimonium zorgt voor muzikale afwisseling. Presentatie van een boek met portretten van Stadjers die hun ervaringen met armoede vertellen. Later dit najaar zullen de ‘portretten’ worden uitgezonden via OOG TV. Sint Martinus’ Pronkjewails wordt afgesloten met een ronde langs de informatiemarkt.

Zie ook